به نقشه اسرائیل نگاه کنید! دائماً لطفاً

به نقشه اسرائیل نگاه کنید! دائماً لطفاً

 

سید حسین طاهری

در ماشین جستجوی گوگل، نقشه کره زمین را پیدا کنید. نشانگررا بیاورید روی خاورمیانه! حالا فلسطین اشغالی که صهیونیست ها آن را اسرائیل نامیده اند، پیش روی شماست. اگر خوب بنگرید، می بینید نه فقط تاریخ که جغرافیا هم حکم به نابودی اسرائیل داده است. سرزمینی کوچک با تاریخی بزرگ، در تصرف قومی است که سوء پیشینه آن را آیات وحی نیزدر کتاب ماندگار قرآن ثبت کرده است. پرونده ای که تا محو جرثومه باقی خواهد ماند. پرونده جنایات قومی که متهم ردیف اول در خیل تمام جانیان و جلادان از آدم تا خاتم و از خاتم تا به امروز است. پرونده ای با جرایمی بزرگ از ربا و ارتشا تا فساد اخلاق و قتل پیامبران. مجموعه ای از سخافت که سبعانه ترین خصلت ها را شامل می شود... برگردیم به نقشه خاورمیانه! آن چه در بدو امر به ذهن متبادر می شود، یأس و امید در مقابل واقعیتی تلخ و موقعیتی طلایی است.

تلخ از این که سرزمینی کوچک آن هم در قلب دنیای اسلام غصب شده است، در حالی که دهها کشور اسلامی با میلیون ها مسلمان در چندین لایه آن را در بر گرفته اند. از جانب غرب، صحرای سینا فلسطین اشغالی را به مصر و از آن جا به کشور های مسلمان شمال آفریقا متصل می کند. از شمال با جنوب لبنان، جنوب مقاومت و جبل عامل؛ مهد عالمان ومجاهدان شیعه هم مرز است. سرزمینی حاصل خیز که تمام اراضی اشغالی از رودهای خروشان آن مانند لیطانی و نهر ابراهیم و دهها رود دیگر مشروب می شود. آن سوتر، بلندی های تسخیر شده جولان است. بخشی از سرزمین شام قدیم و سوریه جدید. بعد ازآن، کرانه غربی و کشور اردن دیده می شود. در لایه های بعدی هم تا چشم کار می کند، سرزمین های اسلامی است. اما با این وجود، هر روز شاهد نسل کشی اشغالگران صهیونیست هستیم. تجاوزگرانی که از سال 1948 به این طرف زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را از دم تیغ گذرانیده اند و امروز نیز در آستانه فرارسیدن عاشورای حسینی، این سارقان نام انسان غزه را میان روز روشن به خاک و خون می کشند. راه آب و معبر غذا را بر آن می بندند، در حالی که لام تا کام از دهان پلید یاوه گویان غاصب تاج و تخت در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی شنیده نمی شود. این همه اتفاق بیخ گوش این تعداد کشور اسلامی، بدون این که آب از آب تکان بخورد، تراژدی بزرگ روزگار ماست. نگاه به این موقعیت و این سکوت مرگبار، کام هر مسلمان آزاده را تلخ می کند.

و اما موقعیت طلایی، از ژئوپولتیک منطقه و مکتب مجاهد پرور و ظلم ستیز اسلام و بشارت های وحیانی قرآن در نابودی محتوم صهیونیست های اشغالگر نشأت می گیرد. جغرافیای سیاسی خاورمیانه و نحوه چیدمان کشور های اسلامی به شکلی معجزه آسا اسرائیل متجاوز را در محاصره ای طبیعی قرار داده که سهولت نابودی و محو این رژیم جنایتکار را نوید می دهد. چیدمانی که اسرائیل را محصور و محبوس متولد کرده است. چیدمانی که حکایت از یک آرایش نظامی خداداد می کند. بی تردید، مکر خداوندی، قوم خائن را با پای خود به محبس کشانده و در فشار طبیعی چندین لایه از کشور های اسلامی قرار داده است تا راهی غیر ازسقوط و سرنگونی پیش روی نداشته باشد.

به فرموده امام راحل لازم است هر مسلمان یک سطل آب جاری کند تا سیلی خروشان سرزمین قدس را از لوث قوم هتاک پاک کند... به فلسطین اشغال شده از بالا نگاه کنید، متوجه می شوید چه امکان ناب و موقعیت طلایی مغفول مانده است؟ تنها ضربه ای لازم است تا رژیم پوشالی فرو ریزد. به نقشه اسرائیل نگاه کنید! دائما لطفاً!

منبع: رجا نیوز
/ 3 نظر / 79 بازدید
ngfhfjj

ngfhfjj

ngfhfjj