کشاورزی در زمین‌های خرد باید اقتصادی شود

 

دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی:

کشاورزی در زمین‌های خرد باید اقتصادی شود 

 

ایران صدا: دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی بر اقتصادی کردن تولید در بهره‌برداری ‌های خرد در اراضی کشاورزی کشور تاکید کرد. 

 

 

عباس مؤذن گفت: توسعه کشاورزی در کشور پشت خرده مالکی متوقف شده و لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای اقتصادی شدن تولید در اراضی خرد صورت گیرد.

وی با بیان این که از ابتدای شروع طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی تا سال 1387 نزدیک به یک میلیون و 200 هزار هکتاراز اراضی آبی به منظور افزایش بهره‌وری زیر پوشش این طرح قرار گرفته است، گفت: رکورد یکپارچه‌سازی حدود 66 هزار هکتار ازاراضی مربوط به سال 1386 بوده که درمقایسه باآنچه که لازم است انجام شود، نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری است. 

دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر ادامه اجرای طرح یکپارچه سازی در اراضی کشاورزی در عین حال استفاده ازراهکارها، شیوه ها و فن آوری‌ها و ماشین‌های متناسب با اراضی خرد را برای اقتصادی کردن تولید ضروری دانست.

 

/ 0 نظر / 67 بازدید