وزير كشاورزي ژاپن بركنار مي‌شود

وزير كشاورزي ژاپن بركنار مي‌شود

خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه بين الملل :

در پي رسوايي مالي وزير كشاورزي ژاپن، نخست وزير اين كشور خواستار بركناري وي شد.

به گزارش ايانا و به نقل از گالف نيوز- روز گذشته گزارشهايي از رسوايي مالي نوريهيكو آكاجي وزير كشاورزي ژاپن منتشر شد كه در پي اين گزارشها نخست وزير اين كشور خواستار بركناري نوريهيكو آكاجي از سمت خود شد.

بنابر اين گزارش، وزير كشاورزي ژاپن متهم به برداشت 90 ميليون ين از بودجه دولت است.

وي با برداشت 90 ميليون ين از خزانه دولت خانه پدري خود را بعنوان يك سازمان سياسي ثبت كرده است.

آكاجي اتهام رسوايي مالي خود را انكار كرده و اظهار كرد: هيچ هزينه غيرقانوني در وزارتخانه وي مصرف نشده است.

گفتني است در پي انتحار وزير اسبق كشاورزي ژاپن، آكاجي ماه گذشته به اين سمت انتخاب شد./

مترجم: كبري آكيشي  

/ 0 نظر / 5 بازدید