صنعت پسته با چالش‌ها و فرصت‌هاي استراتژيك روبروست

پسته ايران با چالش‌هاي بسيار سنگيني روبروست. در عرصه داخلي "بحران آب" كه بصورت تحليل منابع آب و هجوم آبهاي تحت‌الارضي شور به سوي منابع زيرزميني آب شيرين  ظاهر شده، يك تهديد استراتژيك براي باغهاي موجود و مانع از گسترش اقتصادي باغهاي جديد به شمار مي‌رود. مساعد نبودن فضا براي ايجاد باغهاي بزرگ و برخوردار از مكانيزاسيون و دانش روز كه تنها راه بلند مدت پاسخگويي به استاندارد‌هاي توليد مواد غذايي و تداوم صادرات است نيز باعث نگراني مي‌شود. اصرار دولت بر پررنگ كردن حضور خود در زنجيره ارزش پسته و تصدي‌گري در آن نيز مزيد بر علت است كه با توجه به تجربه محدود و منابع عظيم دولت، مي‌تواند خطرناك باشد.

در صحنه بين المللي ظهور و رشد رقباي توليدي به ويژه آمريكا، تركيه و سوريه روز بروز پررنگ‌تر مي‌شود. اروپا كه در ميانه دهه 90 مقصد بيش از 90 هزار تن صادرات بود، بعلت موانع بهداشتي مصرفي كمتر از 25 هزار تن دارد. پسته ايران عملاً از بازار ژاپن به همين علت خارج شده و در كانادا و استراليا دچار مشكل است. تحريم بهداشتي احتمالي پسته ايران توسط اتحاديه اروپا مي‌تواند (مانند پرونده جنون گاوي يا آنفلوآنزاي مرغي) موجد زنجيره تقليد ساير كشورها شده و صادرات را با توقف روبرو كند.

سازمان ملل در چارچوب "كدكس" سرگرم تدوين حدود مجاز بين المللي آفلاتوكسين است كه اگر اعداد سخت‌گيرانه پيشنهادي اتحاديه اروپا تصويب شود، بخش عمده‌اي از محصول ايران قابل صدور نخواهد بود.

اما از سوي ديگر پسته ايران خواستگاه فرصت‌هاي ارزشمندي است كه جايگاه خاصي برايش در سبد اقتصاد ملي ايجاد كرده است.

صنعت پسته، صنعتي مولد به شمار مي‌رود كه بدون اتكا به بودجه ملي يا كمك دولتي، منبع درآمد اصلي بيش از يك ميليون ايرانی در 12 استان به ويژه كرمان، يزد و خراسان است. اين صنعت علاوه بر تامين معاش ساكنين اين استانها، سالانه قريب يك ميليارد دلار  ارز به اقتصاد ملي تزريق مي‌كند.

غالب مناطق پسته‌خيز در كويرهاي با زمين شور و آب شوري است كه براي فعاليت‌هاي كشاورزي ديگر مساعد نيست. اين موهبتي الهي براي ايجاد ثروت از مناطقي است كه استعداد ديگري ندارد. پسته خون معيشت كويرهاي ايران است.

حتي اگر امروز توسعه باغهاي پسته متوقف شود، بعد از به ثمر رسيدن باغهاي موجود، ايران با توليد سيصد هزار تن پسته به ارزش يك و نيم ميليارد دلار حداقل تا سال 2015 ميلادي مقام اول جهاني را حفظ مي‌كند.

دولت جديد اثبات كرده با اشتياق و صداقت در پي زمينه‌سازي رشد و تعالي صنعت پسته است و از تخصيص منابع در اين راه خودداري نمي‌كند. اگر اين انرژي عظيم معطوف تصدي‌گري شود، بايد آن را تهديد دانست، اما اگر صرف حمايت هوشمند از صنعت و ترغيب به سرمايه‌گذاري در طرحهاي اصولي باغي، حل معضل آب، حمايت از طرحهاي پژوهشي كاربردي و امثال آن شود، سبب يك رستاخيز در صنعت پسته خواهد شد.

صنعت پسته تا امروز سخنگو و تشكل واحدي نداشته است. گروهي از باغداران در قالب تعاوني پسته‌كاران رفسنجان و برخي از صادركنندگان در قالب اتحاديه صادركنندگان خشكبار و برخي بازرگانان داخلي در چارچوب صنفي، تشكلاتي با سابقه چند دهه دارند. اما هيچ يك سخنگوي صنعت پسته (كه زنجيره ارزش آن از باغ و توليد شروع و پس از گذر از فرآوري به بازرگاني و صادرات مي‌رسد) نبودند.

اهالي پسته، خسته از بي‌سرو ساماني صنعت، نگران از تهديدهاي بنيان كن پيش‌رو و اميدوار به فرصت‌هاي ارزشمند موجود، تصميم گرفتند در يك قالب واحد جمع شوند.

هيات موسسين انجمن كه متشكل از وجوه باغداران كرمان، يزد، قم و برخي ديگر استانها، اعضاي هيات مديره اتحاديه صادركنندگان و صادركنندگان نمونه ملي، بازرگانان داخلي، فرآوري كنندگان و صنعتگران بود، در زمستان 85 در كرمان تشكيل جلسه داد و هيات امناي 20 نفره‌اي را از طريق ر‌أي‌گيري انتخاب كرد. هيات امنا، هيات مديره 7 نفره‌اي را برگزيد و انجمن پسته‌ ايران متولد شد و توسط اطاق بازرگاني ايران به ثبت قانوني رسيد.

حضور فعال باغداران، صادركنندگان،‌ تجار داخلي، فرآوري كنندگان و صنعتگران به انجمن پسته اين امكان را داده كه محل بروز عقل جمعي صنعت پسته ايران شده و سعي كند با همدلي جامعه پسته كشور به توليد فكر و تدبير براي حل معضلات بپردازد.

دولت، استانداري كرمان، اطاقهاي بازرگاني و مسوولين محلي نيز براي همكاري با انجمن پسته اعلام آمادگي كرده‌اند و اكنون جامعه پسته كشور صاحب اطاق فكر و سخنگوي واحدي شده است. /

محمد حسين كريمي‌پور- عضو هيات مديره انجمن پسته ايران

/ 1 نظر / 5 بازدید
حکمت

سلام اين متن را شما از آرشيو خبرگزاری کشاورزی ایران استخراج کرده ايد که قبلا توسط اینجانب تنظیم شده است اما منبع خبری شما مشخص نیست. لذا منبع خبر را درج کنيد. با تشکر حکمت- خبرنگار خبرگزاری. ۰۹۱۲۷۰۴۹۸۱۲