فائو گزارش کرد : تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی در اقیانوس آرام

فائو گزارش کرد

تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی در اقیانوس آرام

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللتغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی در اقیانوس آرام

گرم شدن اقیانوس، طوفانهای پی‌درپی در نواحی حاره، طغیان سریع رودخانه­ها و خشکی ممکن است تاثیر مخربی بر سیستمهای تولید مواد غذایی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام بگذارد.
   

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در گزارش جدید این سازمان با عنوان "تغییر اقلیم و امنیت غذایی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام"، وضعیت اقلیم در این مناطق حاکی از کاهش امنیت غذایی به ویژه در سطح خانواده­هاست. تولید محصولات کشاورزی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام تا حد زیادی به بارانهای سنگین تابستان متکی است، اما بررسیهای جدید از نوسان بلند مدت بارندگی در کنار تاثیرات ویرانگر دیگر بر بخش کشاورزی مانند تنش آبی، افزایش آفتها و علفهای هرز، فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک حکایت دارد. بالا آمدن سطح آب دریا و تغییر دمای سطحی آن نیز بر بخش صیادی تاثیر می­گذارد.

بر اساس این گزارش، مصرف ماهی در این مناطق بسیار زیاد و متوسط سرانه آن 70 کیلوگرم در سال است به طوری که صادرات آن بیش از 70 درصد درآمد این کشورها را تشکیل می­دهد.

فائو تاکید کرده است کشورهای مذکور نیازمند رویکردی سیستمی برای تطابق خود با تغییر اقلیم هستند تا در پرتو اطلاعات جدید از این پدیده، در بخشهای کشاورزی، جنگلداری و صیادی خود بازنگری کنند.

این سازمان خطاب به تمام کشورهای متکی به کشت تک محصولی جهت صادرات، یادآور شده است روشهای کشت متنوع را برای مقابله با پدیده تغییر اقلیم برگزینند./

مترجم: سید محسن سنجری

/ 0 نظر / 68 بازدید