لینک سایتهای مراکز تحقیقاتی کشاورزی

موسسات تحقیقاتی مرتبط داخل کشور:

 

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

موسسه تحقیقات جنگل و مرتع

موسسه تحقیقات شیلات ایران

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشور

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

موسسه تحقیقات پسته کشور

روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

شبکه اطلاع رسانی کشاورزی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند موسسه تحقیقات برنج کشور موسسه تحقیقات پنبه کشور موسسه تحقیقات کشاورزی دیم موسسه تحقیقات مرکبات کشور مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی مرکز ملی تحقیقات شوری  

 

دانشگاههای ایران:

 

 دانشگاه امیرکبیر 

 دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه گیلان

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه تهران - دانشکده علوم

 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

 دانشگاه آبادان

دانشگاه امام صادق (ع)

 دانشگاه الزهراء

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه تربیت مدرس  

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه پیام نور

 

 

سایتهای خارجی:

 

Electronical Gournals    مجلات الکترونیکی

CLS Online Journals

e-journal.org - Domain For Sale!

Electronic Journal Miner

FindArticles.com

Free magazines online including sports, business, entertainment and adult

Free Online Journals Offering Full-Text Articles

Full-text science journals by subject

Genamics JournalSeek - Information on Thousands of Academic Journals

ingenta Ingenta Home -- Unregistered User

Magazine Directory

NewJour

NLC Electronic Collection Search the Electronic Collection

OCLC FirstSearch Electronic Collections Online [Services and Databases]

Publish.net

Wiley InterScience Home Page

Australian Journals OnLine (AJOL) The National Library's database of Australian E-journals

 

Theses and Dissertations      پایاننامه ها

Australian Digital Theses Program - CAUL

GCW - Kiosk

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

UMI ProQuest Digital Dissertations - ProQuest Digital Dissertations

 

Ptents

US Patent

 

منابع راهنما در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

Related Links

Agriculture Internet Sources at TTU Libraries

Agriculture Internet Sources, Texas Tech University Libraries

/ 0 نظر / 152 بازدید