دستاوردهای علمی موسسه تحقیقات اصلاحی چغندر قند

دستاوردهای علمی

 • دستیابی به منابع مقاومت به: خشکی و شوری، بیماری ریزومانیا، سرکسپورا ، پوسیدگی ریشه ، سفیدک سطحی
 • دستیابی به چغندرقند با فرم گرد و صاف جهت کاهش انتقال خاک و سهولت عملیات برداشت
 • تعیین پهنه های جدید تولید چغندرقند پائیزه در کشور
 • توسعه کشت گلدانی چغندرقند
 • معرفی تکنیکهای جدید زراعی ، تغذیه و آبیاری
 • طراحی و ساخت دستگاه رنگ آمیزی، پوشش دار کردن و ضد عفونی بذر
 • کابرد روشهای کشت درون شیشه و دستیابی به گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید
 • استفاده از مارکرهای مولکولی در جهت اسکرین منابع مقاومت به ریزومانیا
 • کشت دو ردیفه روی پشته ( آرایش کاشت )
 • کشت درو ن شیشه ( کشت بافت )
 • پوشش دهی بذر چغندرقند ( تکنولوژی بذر )

 

دستاوردهای علمی بخشهای تحقیقاتی موسسه

 

 

 

 

 

-یافته های علمی ارائه شده در هفته انتقال یافته ها ی سال 1384

 منبع : http://www.sbsi.ir/dastavardha.htm

/ 0 نظر / 79 بازدید