فصلنامه گیاهان دارویی را دانلود کنید

فصلنامه

منبع :آرشیو فصلنامه

http://www.imp.ac.ir/journal_f.php

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

معرفی فصلنامه گیاهان دارویی

 

 

 

.

 

صاحب امتیاز: جهاددانشگاهی

مدیر مسؤول: دکتر شمسعلی رضازاده (.Ph.D شیمی دارویی)
سردبیر: دکتر معصومه شفیعی (.Ph.D فارماکولوژی)
مدیر اجرایی: دکتر جلال زرین‌قلم مقدم
شورای اجرایی: مصطفی افضل، لیلا قوی‌پنجه، آزاده حاتمی و هاجر قوی‌پنجه
ویراستاران فارسی: دکتر جلال زرین‌قلم، لیلا قوی‌پنجه
ویراستار انگلیسی: دکتر مرتضی پیرعلی همدانی

حامی علمی نشریه: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
سازمان علمی: جهاددانشگاهی

خلاصه مقالات این فصلنامه در بانک‌های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:

Chemical Abstracts (CA), Index Copernicus, Elsevier’s Bibliographic Databases (EMBASE, Compendex, Geobase, Scopus), IMEMR, NAPRALERT, CABI, SID و SRLST

(( راهنمای اشتراک ))

نویسندگان محترم می‌توانند از طریق پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) به نشانی www.sid.ir، مقالات خود را به صورت On-lineجهت بررسی به این نشریه ارسال نمایند. متن کامل مقالات هر شماره علاوه بر این سایت (آرشیو) در سایت SID هم قابل دسترسی است.

حق کپی‌رایت محفوظ است.
هر گونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.

(( آرشیو فصلنامه گیاهان دارویی ))

 

 

.

 

راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی گیاهان دارویی

اصول کلی


1- نشریه گیاهان دارویی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی پایه و بالینی، سم‌شناسی پایه و بالینی و فارماسوتیکس می‌باشد.
2- نوع مقالاتی که در فصلنامه چاپ می‌شود عبارت است از:
- مقالات تحقیقاتی (Research Article): حاصل یافته‌های پژوهشی نویسندگان می‌باشد.
- مقالات مروری (Review Article): تألیف پژوهشگران مجربی که به تشخیص هیات تحریریه اشراف کافی به موضوع داشته باشند و تعدادی از منابع تجارب خودشان باشد.
-گزارش‌های موردی (Case Report): موارد استثنایی زمینه‌های مذکور را مطرح می‌نماید.
3- مقاله بایستی تاکنون در هیچ مجله داخل یا خارج کشور به چاپ نرسیده و همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
4- مسؤولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.
5- مقاله ارسال شده، توسط هیأت تحریریه بررسی می‌شود سپس توسط سه داور ارزیابی و بعد از آن به تایید نهایی هیأت تحریریه می‌رسد و فصلنامه دراصلاح دستوری و املایی آن مختار است.
6- تمام مقالات باید با رعایت اخلاق در تحقیقات بالینی و حیوانی و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهش انجام شده باشد.

 

 

 

 

نحوه تهیه مقاله


- زبان فصلنامه فارسی است، لذا حتی‌المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود و مقاله بایستی فاقد اشکالات املایی یا نکات دستوری باشد.
- تمامی مطالب متن، منابع، ماخذ و جداول باید یک خط در میان (double space) تایپ شده و دارای حاشیه 5/2 سانتیمتر از هر طرف باشد. قلم به کار رفته ترجیحاً لوتوس و اندازه آن 12 باشد.
- تمامی مقالات باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد و هر بخش در صفحه جداگانه‌ای تایپ گردد.


1- عنوان مقاله: عنوان مقاله با قلم ضخیم (bold) تایپ شود. آنگاه نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، آدرس دقیق (شامل نام دانشگاه یا دانشکده، موسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و ...) و کدپستی قید گردد. در پایان صفحه، آدرس مکاتبه‌ای به زبان فارسی همراه با آدرس دقیق و کدپستی، شماره نمابر، تلفن و درصورت امکان پست الکترونیک(E-mail) باشد. همچنین مؤلف مسؤول (corresponding author) با علامت * متمایز شود.

2- چکیده مقاله: چکیده فارسی بایستی دارای بندهای مقدمه، هدف از تحقیق، روش بررسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری بوده و آنها را به طور اختصار بیان نماید (حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه). این نکته برای چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق است.
     در پایان چکیده مقاله باید تعدادی گل واژه (Keyword) معرفی شود (حداقل 3 و حداکثر 5 عبارت، در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی).

3- مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف و مسأله مورد تحقیق، حاوی خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منابع و مأخذ آنها باشد. لازم به یادآوری است که نباید در این قسمت داده‌ها و یا نتیجه‌گیری کار گزارش شود.

4- مواد و روش‌ها: مواد و روش تحقیق به معنای بیان واضح موضوعات مشاهداتی یا آزمایشی است به طوری که تکرار آن در آزمایشگاه‌ها یا مراکز دیگر امکان پذیر باشد. مواردی که باید رعایت شوند، عبارت است از: الف- منابع تهیه مواد آزمایشگاهی ب- چگونگی انتخاب نمونه و کنترل ج- ذکر منبع و مرجع روش کار د- روش آماری به کار رفته.

5- نتایج: در این بخش بایستی نتایج به دست آمده از تحقیق بدون بحث بیان گردد و نباید داده‌های جداول، تصاویر و نمودارها مجدداً در این قسمت تکرار شوند. شماره جداول، تصاویر و نمودارها بایستی با دقت در متن ذکر گردند وهر کدام در صفحات جداگانه‌ای آورده و شماره گذاری شوند.

6- بحث: در این بخش باید نتایج به دست آمده از تحقیق با دیگر تحقیقات انجام شده در جهان مقایسه گردد و مورد بحث قرار گیرد. همچنین بایستی علت موارد اشتراک و اختلاف با مطالعات دیگر محققان آورده شود. در پایان بحث نتیجه کلی از تحقیقات و پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده حداکثر در 3 الی 5 سطر بیان گردد.

7- تقدیر و تشکر: در این بخش می‌توان از تأمین کنندگان بودجه و امکانات کار و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک نموده‌اند، سپاسگزاری نمود.

8- منابع و مأخذ: منابع به انگلیسی و به ترتیب ورود در متن، شماره‌گذاری شده و بر طبق همان شماره در فهرست منابع به صورت ذیل ذکر گردند:

مقاله: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان/ نام کوچک نویسنده یا نویسندگان / عنوان مقاله/ نام اختصاری مجله/ سال انتشار/ شماره جلد/ شماره صفحه.
مثال:

Harkey MR, Henderson GL, Gershwin ME, Stem JS and Hechman RM. Variability in commercial ginseng products: an analysis of 25 preparations. Am. J. Clin. Nutr. 2001; 73: 1101- 1106


کتاب: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان/ نام کوچک نویسنده یا نویسندگان/ نام کتاب/ شماره چاپ/ نام ناشر/ محل انتشار کتاب/ سال انتشار/ شماره صفحه.

مثال:

Duke JA. Handbook of Medicinal Herbs. 2nd ed. CRC Press LLC. USA. 2001, pp: 256-7
Wink M. Special Nitrogen Metabolism In: Dey PM and Harborne JB. Plant Biochemistry.
Acadmic Press. USA. 1997, pp: 439-57

 ذکر اسامی تمامی نویسندگان کتب و یا مقالات الزامی است.

9- تصاویر، نمودارها و جداول: نسخه اصلی تصاویر، نمودارها و جداول هر کدام در صفحات جداگانه و در کاغذ A4 گلاسه ارسال گردد. ذکر شماره هر کدام، نام نوسینده اول و جهت تصویر در پشت هر یک ضروری است. تعداد تصاویر، نمودارها و جداول نباید بیش از 6 مورد باشد. عکس‌ها حتی المقدور به صورت سیاه و سفید تهیه شود. در صورت تمایل برای چاپ رنگی هزینه بر عهده نویسنده می‌باشد.

10- زیرنویس تصاویر و نمودارها: در این بخش زیرنویس تصاویر و نمودارها در صفحه‌ای جداگانه با ذکر شماره آنها به دقت شرح داده می‌شود. لازم است اختصارات موجود در تصاویر، در زیرنویس فارسی توضیح داده شود.
- مقالات تحقیقاتی و موردی شامل موارد 1 تا 10 است.
- مقالات مروری شامل بخش‌های: خلاصه، مقدمه، اصل مقاله، تشکر و منابع می‌باشد.
- به کلیه نویسندگان هر مقاله، فصلنامه‌ای به رایگان اهدا خواهد شد.

 

نحوه ارسال مقاله:


نویسنده و یا نویسندگان باید اصل مقاله به انضمام سه نسخه کپی آن را به آدرس زیر ارسال دارند. لازم به ذکر است ارسال دیسکت حاوی متن مقاله با نرم‌افزار Word 2003 الزامی است. در ضمن ارسال مقاله از طریق این سایت (ارسال مقالات) و سایت www.sid.ir نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

(( ارسال مقالات ))

 

آدرس دفتر نشریه:


تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره 172، طبقه سوم، صندوق‌پستی: 1446- 13145.
تلفن: 66971191 - 021
پست الکترونیک:
contact@imp.ac.ir
وبگاه: www.imp.ac.ir

منبع :

http://www.imp.ac.ir/webpage_f.php?web=6-1_1_f

/ 0 نظر / 297 بازدید