بهبود روشهاي آبياري، مصرف آب در مزارع را 40 درصد كاهش مي‌دهد

رئيس موسسه تحقيقات فني مهندسي كشاورزي در گفت و گو با ايانا

بهبود روشهاي آبياري، مصرف آب در مزارع را 40 درصد كاهش مي‌دهد

خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس پژوهش و تحقيقات : در راستاي افزايش كارايي مصرف آب، پروژه‌اي در اراضي شور دشت آزادگان به اجرا درآمد كه با بهبود روش آبياري، مصرف آب 40 درصد كاهش يافت.    

دكتر ارژنگ جوادي، رئيس موسسه تحقيقات فني مهندسي كشاورزي با اعلام اين مطلب در گفت و گو با ايانا گفت: اين پروژه در 3 هزار هكتار از اراضي پايين‌دست حوزه رودخانه كرخه در دشت آزادگان استان خوزستان به اجرا درآمد.

وي افزود: تسطيح اراضي و احداث شبكه‌هاي مدرن آبياري و زهكشي اساسي‌ترين راهكار رفع محدوديت‌هاي آبي و خاكي است اما نيازمند هزينه و زمان زياد است.

دكتر جوادي گفت: روشهاي برتر مديريتي زودبازده مانند استفاده از ماشين‌هاي خطي كار با مصرف بذر بسيار كمتر و اصلاح و بهبود روش آبياري كه كم هزينه بوده و توسط خود زارعان منظقه نيز قابل اجراست مي‌تواند به سرعت باعث افزايش عملكرد محصول و كاهش آب مصرفي شود.

وي با اشاره به تاكيد وزير جهاد كشاورزي در راستاي كاهش مصرف آب افزود: اين پروژه در سطح وسيعي از منطقه خوزستان با همكاري معاونت زراعت، سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان و اين موسسه به اجرا درآمد.

دكتر جوادي افزود: كاهش مصرف آب به ميزان 40 درصد بدون كاهش عملكرد، افزايش تعداد آبياري مزارع و توسعه سطح زير كشت با استفاده از آب صرفه‌جويي شده، كاهش ميزان بذر مصرفي تا 50 درصد با استفاده از ماشين‌هاي خطي‌كار غلات برخي از نتايجي است كه در سال زراعي 86- 85 حاصل شده است.

همچنين استفاده بهينه و پايدار از منابع و استعدادهاي موجود در منطقه، افزايش عملكرد محصولات و جبران هزينه‌هاي ماشيني و كارگري به ميزان 2 برابر و افزايش درآمد در واحد سطح و ارتقاي سطح زندگي كشاورزان منطقه از ساير نتايج مثبت اين پروژه است.

گفتني است افزايش كارايي و بهره‌وري مصرف آب، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي،  توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، افزايش بهره‌وري استفاده از ماشين و بومي‌سازي و معرفي تكنولوژيهاي جديد در توسعه مكانيزاسيون از سياستهاي كلي موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي در راستاي برنامه‌هاي خودكفايي و توسعه كشور است./

خبرنگار: مژگان ستار

/ 0 نظر / 43 بازدید