رونمایی از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها

با حضور وزیر جهاد کشاورزی در هفته پژوهش انجام شد:

رونمایی از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات

طی مراسمی در هفته پژوهش با حضور وزیر جهاد کشاورزی، از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور رونمایی شد.


به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، به مناسبت هفته پژوهش در مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و تعدادی از خبرنگاران، از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها رونمایی شد.

بنا بر این گزارش، دکتر حسن عسگری با اشاره به این که امروزه مصرف آفتکشها در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روشی غالب در کنترل آفات مطرح است، گفت: علیرغم مشکلات عدیده ناشی از مصرف آفتکشها، بکارگیری صحیح این ترکیبات در قالب برنامه های IPM (مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و تدوین برنامه راهبردی کاربرد آفتکشها با رعایت موازین MRL (حداکثر باقیمانده مجاز سموم، می تواند ابزاری مناسب برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی باشد.

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور افزود: برای تحقق این هدف، ثبت و به کار گرفتن سموم موثر و جدید، با کمترین اثرات سو بهداشتی و زیست محیطی ضروری است.

وی ادامه داد: با تحقق این هدف و تدوین نقشه راهبردی آزمایشات آفتکشها، امکان توفیق برنامه ریزیهای دیگر برای بکارگیری صحیح آفتکشها و عوامل بیولوژیک بیشتر خواهد بود.

در همین رابطه دکتر احمد حیدری، رییس بخش تحقیقات آفتکشهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور که مسئولیت تدوین این نقشه را بر عهده داشته است، گفت: این نقشه جامع با جمع آوری اطلاعات آفتکشهای شیمیایی مجاز و ثبت شده در کشور که توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد، با همکاری محققان بخش تحقیقات آفتکشهای این موسسه تهیه و تدوین شده است.

دکتر حیدری در پایان به تعدادی از مزیتها و نتایج ثمربخش نقشه راهبردی آزمایشات آفتکشها اشاره کرد و گفت: شناسایی آفاتی که کنترل شیمیایی آنها می تواند ارزش افزوده اقتصادی برای محصولات کشاورزی داشته باشد، حذف سموم شیمایی پرخطر، معرفی آفتکشهای جدید و کم خطر برای محصولات کشاورزی که فاقد آفتکشهای مجاز و ثبت شده هستند، تعیین خلاها و کمبودهای موجود در ثبت سموم، جلوگیری از مصرف سموم غیرمجاز در راستای پایش حداکثر مجاز باقیمانده سموم شیمیایی (MRLs) در محصولات کشاورزی و بکارگیری هدفمند محققان و امکانات موجود برای تحقق هرچه بهتر برنامه آزمایشات سموم از جمله از نتایج مهم این دستاورد مهم علمی در کشور است./کد خبر: 13R-8809-2903

/ 0 نظر / 50 بازدید