اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه و.....

مجله علمی شیلات ایران (فارسی) بهار 1387; 17(1):91-98.   اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه (Melissa officinalis)، خشخاش (Papaver samniferum) و شقایق (Papaver bracteatum) بر ماهی قرمز حوض (Carassius auratus)   صدیق اعتقاد سعید*,قوامی سیاوش,مرتضوی جاوید,میرزایی حمید   * گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، انجمن علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز    

با توجه به گستردگی کاربرد بیهوشی در ماهیان و مراکز تحقیقی و پرورشی آبزیان و مشکلات داروهای مصرفی متداول، نیاز به داروهای بیهوشی مناسب، قابل دسترس و ارزان، ضروری به نظر می رسد. از این رو با تکیه بر سابقه مصرف گیاهان دارویی و مزایای استفاده از این مواد این تحقیق انجام گرفت. در این بررسی بعد از مطالعات اولیه، چهار گیاه ذیل تهیه، فرآوری و عصاره گیری شدند و در غلظت های مختلف آماده گردیدند. غلظت های 2، 3 و 4 گرم در لیتر برای سنبل الطیب، 5، 10 و 15 گرم در لیتر برای بادرنجبویه، 0.85، 1.6 و 3.2 گرم در لیتر برای خشخاش و 0.3، 0.6 و 0.9 گرم در لیتر برای شقایق تهیه گردیدند. در مرحله بعد 60 عدد ماهی قرمز (Carassius auratus) در دامنه وزنی و طولی، 7.41±0.2 گرم و 8.4±0.11 سانتیمتر انتخاب و در شرایط آزمایشگاه با اکسیژن و درجه حرارت یکسان نگهداری شدند. سپس ماهی ها در 4 گروه 15 عددی و به ازای غلظت های مختلف هر دارو، گروه مورد نظر به 3 زیر گروه 5 عددی تقسیم بندی شده و تحت تاثیر دارو قرار گرفتند. در روند مطالعه تجربی، دو گیاه خشخاش و شقایق به دلیل عدم ظهور نتایج مورد انتظار از روند مطالعات آماری حذف گردیدند ولی همبستگی معنی داری بین مدت زمان لازم برای رسیدن به مرحله چهار بیهوشی و بازگشت از آن با غلظتهای گیاه بادرنجبویه مشاهده شد (P<0.01). از طرف دیگر مدت زمان لازم برای رسیدن به مرحله چهار بیهوشی و بازگشت از آن در غلظتهای 10 و 15 گرم در لیتر بادرنجبویه بطور معنی دار کمتر از سنبل الطیب در غلظت های 3 و 4 گرم در لیتر برآورد شد (P<0.05).

  کلید واژه: ماهی قرمز حوض، Carassius auratus، گیاهان دارویی، بیهوشی ماهی  

 

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=82821&varStr=7;صدیق%20اعتقاد%20سعید,قوامی%20سیاوش,مرتضوی%20جاوید,میرزایی%20حمید;مجله%20علمی%20شیلات%20ایران%20(فارسی);بهار%201387;17;1;91;98

/ 3 نظر / 160 بازدید
brandeh

اولين دوره مسابقات پيش بيني فوتبال بــــــرنـــده BRANDEH http://brandeh.com از لينک زير ثبت نام کنيد http://www.brandeh.com/register.php?username=maryam سايت کامل پيش بيني مسابقات فوتبال پشتيباني 24 ساعته و آنلاين پيش بيني آسان و ساده عکسها و مطالب خواندني جدول کليه ليگ هاي برتر کسب درآمد از طريق نمايندگي برنده مبالغ بالاي جايزه تبليغات گسترده طراحي زيبا ثبت نام راحت فتوي کل مسابقات اعلام برندگان پرداخت به دو روش پرداخت جايزه سريع و به هر نوع بانک بنر ها و لينک نمايندگي: لطفاَ با لينک معرف من در سايت ثبت نام کنيد. [img]http://brandeh.com/images/banner2.gif[/img] [img]http://brandeh.com/images/banner3.gif[/img] شرکت کننده بيشتر = جايزه بيشتر همين امروز شرکت کنيد از لينک زير ثبت نام کنيد http://www.brandeh.com/register.php?username=maryam با تشکر

brandeh

اولين دوره مسابقات پيش بيني فوتبال بــــــرنـــده BRANDEH http://brandeh.com از لينک زير ثبت نام کنيد http://www.brandeh.com/register.php?username=maryam سايت کامل پيش بيني مسابقات فوتبال پشتيباني 24 ساعته و آنلاين پيش بيني آسان و ساده عکسها و مطالب خواندني جدول کليه ليگ هاي برتر کسب درآمد از طريق نمايندگي برنده مبالغ بالاي جايزه تبليغات گسترده طراحي زيبا ثبت نام راحت فتوي کل مسابقات اعلام برندگان پرداخت به دو روش پرداخت جايزه سريع و به هر نوع بانک بنر ها و لينک نمايندگي: لطفاَ با لينک معرف من در سايت ثبت نام کنيد. [img]http://brandeh.com/images/banner2.gif[/img] [img]http://brandeh.com/images/banner3.gif[/img] شرکت کننده بيشتر = جايزه بيشتر همين امروز شرکت کنيد از لينک زير ثبت نام کنيد http://www.brandeh.com/register.php?username=maryam با تشکر

باران بهاری

[گل]سلام ممنون سر زدین خوشحال میشم تبادل اطلاعات داشته باشیم موفق باشین