كاهش فقر در روستاها باعث افزايش رفاه نمي‌شود

موضوع : كاهش فقر در روستاها باعث افزايش رفاه نمي‌شود
گفتگو : گفتگو با دكتر كوهسار خالدي كارشناس اقتصاد كشاورزي ،

  

 

در ادبيات توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي را در مراحل اوليه توسعه، تامين كننده سرمايه و نيروي انساني براي شكل‌گيري صنعت مي‌دانند و معتقدند به صورت طبيعي بخش صنعت با بخش كشاورزي در ارتباط است، زيرا بخش كشاورزي ماشين‌آلات مورد نياز خود را از بخش صنعت دريافت مي‌كند و سپس محصولات توليدي خود را به صورت مواد اوليه در اختيار صنايع بسته‌بندي و فرآوري محصولات قرار مي‌دهد.

نگاه نادرست به پتانسيلهاي توسعه در كشور ايران در اوايل دهه 1350 شمسي كه درآمد ناشي از نفت امكان سرمايه‌گذاري گسترده در كشور را فراهم مي‌كرد منجر به رشد بخش صنعتي در پناه حمايت‌هاي مالي و تعرفه‌اي دولت شد و صنايعي را به وجود آورد كه به جاي تكيه بر منابع داخلي به ويژه مواد اوليه كشاورزي، به مواد اوليه ماشين‌آلات وارداتي متكي بود.

در نتيجه اجراي اين سياستها ارزش افزوده بخش كشاورزي كاهش يافت، روستاها فقير شدند و مهاجرت روستاييان به شهرها و اشتغال در بخش صنعتي مساله‌اي را به وجود آورد كه در حال حاضر نيز گريبانگير بسياري از روستاهاي كشور است و مسوولين از رسيدگي به آن عاجز مانده‌اند.

هر چند طي سالهاي گذشته توجه به بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور افزايش يافته و تسهيلات ويژه‌اي براي بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعتي كشور در نظر گرفته شده است، اما عواملي همچون هزينه‌هاي مواد اوليه، دستمزد كارگري، هزينه‌هاي تسطيح زمين و اصلاح خاك و همچنين كمبود آب طي سالهاي گذشته اين تصور را كه بخش كشاورزي بخشي ناكارا و غيراقتصادي است در ذهن همگان تداعي مي‌كند.

دكتر كوهسار خالدي، كارشناس اقتصاد كشاورزي، از محققاني است كه بر روي مساله فقر در سطح روستاها و به ويژه بخش كشاورزي تحقيقات گسترده‌اي انجام داده است.

 

ð        غيراقتصادي‌ بودن بخش كشاورزي را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟

هر فردي براساس منطق اقتصادي خويش فعاليتي را انجام مي‌دهد كه سوددهي بيشتري داشته باشد و بخش كشاورزي نيز از اين وضعيت مستثني نخواهد بود، لذا هر چند بخش كشاورزي در ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته، ثروتمند نيست، اما كارايي دارد و از پتانسيلهاي توليدي برخوردار است.

لازم به ذكر است با توجه به اين كه تمام ساكنين يك روستا كشاورز نيستند، فقر بخش روستايي با فقر بخش كشاورزي تفاوت دارد، اما بسياري از آمارها به ويژه نتايج مركز آمار ايران به تفكيك بخش‌هاي شهري و روستايي ارايه مي‌شود و محققان به ناچار در برخي موارد اين دو مفهوم را با هم يكي مي‌دانند.

 

ð        دليل افزايش فقر در بخش روستايي در مقايسه با بخش شهري چيست؟

در مباحث اقتصادي، فقير كسي است كه نتواند به حداقل امكاناتي كه براي او تعيين شده است، دسترسي يابد كه در روستاها به دليل كاهش قدرت خريد در دسترس و نبودن امكانات رفاهي در مقايسه با شهرها ميزان فقر بيشتر خواهد بود.

 

ð        خط فقر در ايران چقدر است؟

درصد فقر در يك منطقه را با اعداد مختلفي بيان مي‌كنند، زيرا فرمولهاي متفاوتي براي محاسبه درصد فقر وجود دارد با استفاده از يك فرمول خط فقر ايران درآمد 4 هزار ريال خواهد بود و فرمولي ديگر آنرا 2 هزار ريال نشان مي‌دهد.

سازمان ملل درآمد يك دلار در روز را براي تمام كشورها خط فقر اعلام كرد اما با توجه به تفاوت قدرت خريد تعميم آن به تمام كشورها بيانگر ميزان دقيق خط فقر نيست، زيرا قدرت خريد بيشتر خط فقر را كاهش فقر به تنهايي باعث افزايش رفاه نمي‌شود و لازم است به تناسب آن امكانات رفاهي منطقه اعم از امكانات بهداشتي، فرهنگي و آموزشي نيز گسترش يابد.

 

ð        وضعيت درآمدي در سطح روستاها در حال حاضر چگونه است؟

بازار محصولات كشاورزي در مقايسه با دو بخش صنعت و خدمات از درآمد پايين‌تري برخوردار است، زيرا در بخش صنعت و خدمات، توليدكنندگان با آگاهي از وضعيت بازار براي توليد اقدام مي‌كنند، اما توليدات در بخش كشاورزي متناسب با تقاضاي بازار نيست و به همين دليل ممكن است در پاره‌اي اوقات بدون توجه به نيازهاي بازار، محصولاتي توليد شوند كه عرضه را به صورت ناگهاني افزايش مي‌دهند. از آنجايي كه بخش كشاورزي، نيازهاي غذايي ساير بخشها را تامين مي‌كند، دولت چه در بخش شهري و چه در بخش روستايي مانع از افزايش قيمت محصولات مي‌شود و در نتيجه درآمد كشاورزان را كاهش مي‌دهد. در بعضي مواقع نيز دولت به جاي كنترل قيمت داخلي با استفاده از سياست واردات اقدام به شكستن قيمت‌ها مي‌كند.

اما زماني كه قيمت محصولات كاهش مي‌يابد و به حدي مي‌رسد كه حتي محصولي برداشت نمي‌شود، دولت برخلاف زمان افزايش قيمت‌ها، توليدكنندگان را ياري نمي‌كند؛ البته به استثناي محصولات اساسي كه قيمت تضميني براي آنها تعيين شده است.

شايان ذكر است تنها درصد كمي از واحدهاي كشاورزي اقتصادي هستند و در واحدهاي كوچك سرمايه‌گذاري زيادي انجام نمي‌شود لذا بسياري از كشاورزان به صورت معيشتي توليد مي‌كنند و اين هم يكي ديگر از دلايل كاهش دهنده رفاه در سطح روستاها است.

 

ð        دليل عدم گسترش بخش كشاورزي ايران چيست؟

محيط روستايي به عنوان بستر كشاورزي محيط جذابي براي ورود افراد جديد و حتي ماندگاري خود كشاورزان و روستاييان نيست و در نتيجه افرادي كه در محيط روستايي پرورش يافته اند و مي‌توانند وارد بخش كشاورزي شوند نيز در مواقعي به شهرها مهاجرت مي‌كنند.

 

ð        وضعيت اقتصادي كشاورزاني كه به شهرها مهاجرت مي‌كنند چگونه خواهد بود؟

در حقيقت بخشي از فقر شهري نيز منشاء روستايي دارد، يعني سه چهارم فقر را در روستاها و يك چهارم در شهرها زندگي مي‌كنند كه عمدتاً روستايياني هستند كه به شهرها مهاجرت كرده‌اند.

سياست دولت در كشورهاي در حال توسعه، كنترل قيمت محصولات كشاورزي در جهت حمايت از فقراي شهري است و چنين سياستي صدمات جبران‌ناپذيري به فقراي روستايي وارد مي‌آورد، اما به دليل اين كه تفاوت طبقاتي در شهرها بيشتر از روستاهاست، به اين مساله مهم توجه نشده است./

خبرنگا: آمنه حكمت

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=181

/ 0 نظر / 10 بازدید