صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی

صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی

صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی ، بعنوان یکی از نهادهای حمایتی در بخش کشاورزی ، اعتبارات بلاعوض بخش های آسیب دیده از عوامل مختلف قهری را به تناسب اعتبارات تخصیصی، در اختیار خسارت دیدگان بخش قرار داده و یا در بازسازی منابع تولیدی خسارت دیده حسب اعتبارات در اختیار مشارکت می نماید.
یکی از اقدامات اساسی صندوق کمک ، بررسی و برآورد خسارات وارده به بخش کشاورزی توسط کارگروه های تشخیص و تعیین خسارات متشکله از سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری و بانک کشاورزی و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح جهت تامین اعتبارات مورد نیاز و در نتیجه کمک به بازیابی و حفظ توان تولیدی خسارت دیدگان بخش کشاورزی است.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در عرصه اقتصادی کشور در تاریخ 8/10/1358 ماده واحده قانون تشکیل صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی تصویب و بانک کشاورزی بعنوان سازمان اجرائی صندوق تعیین گردید.

/ 0 نظر / 76 بازدید