سرما خسارتي به غلات مناطق سرد کشور وارد نکرده است

رئيس موسسه تحقيقات ديم کشاورزي در گفت‌و‌گو با ايانا:سرما خسارتي به غلات مناطق سرد کشور وارد نکرده است

42-18596996-----------.jpg

 
تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران

سرويس پژوهش و تحقيقات

بر اساس اعلام موسسه تحقيقات ديم کشاورزي در اثر بارش برف و يخبندان چند هفته گذشته غلات کشت شده مناطق سردسير خسارت نديده است.
   

رئيس موسسه تحقيقات ديم کشاورزي کشور ضمن اعلام اين مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايانا گفت:

آزمون بازيابي رشد (Growth recovery test) گندم و جو در ايستگاه سرد تحقيقات كشاورزي ديم (مراغه) نشان داد كه تا مورخ 6/11/86 عوامل محيطي به ويژه تنش سرما با وضعيت بدون پوشش برف سال زراعي 87- 86، تأثير منفي در قابليت رشد مجدد بذور جوانه زده گندم و جو ديم نداشته و 100 درصد گياهچه‌هاي انتقال داده شده به دماي اطاق، توان ادامه رشد را داشتند.

دکتر عبدالعلي غفاري افزود: اين در حالي است كه اگر سرماي حاكم و بدون پوشش برف تداوم داشته باشد، كه نمونه‌‌برداري‌هاي بعدي از مزارع ميزان اين خسارت را مشخص خواهد کرد.

وي تصريح کرد: پيش‌‌بيني‌هاي انجام گرفته در خصوص خسارت سرما (بند1) براي مزارعي صادق است که مطابق دستورالعمل‌‌هاي فني اين مؤسسه کشت شده‌اند.

غفاري ادامه داد: مزارعي که سيستم تناوبي آيش - گندم و يا حبوبات – گندم در آنها رعايت نشده و سيستم كشت آنها گندم – گندم است، احتمالاً داراي خسارت متفاوتي خواهند بود. همچنين در مزارعي که در مرحله سبز 3-2 برگي هستند (درصد اين مزارع خيلي كم است)، احتمال خسارت سرما بسته به مراحل رشد گياه و درصد رطوبت خاک متفاوت خواهد بود.

رئيس موسسه تحقيقات ديم درباره مطالعه داده‌هاي هواشناسي موسسه (ايستگاه‌ مراغه) و ميزان رطوبت خاك گفت: بر اساس آمارهاي بدست آمده در چهار ماهه اول سال زراعي 87-86 به دليل اشباع نبودن خاك در اعماق مختلف، منافذ خاك باز بوده و امكان تنفس گياهچه‌‌ها وجود داشته است.

همچنين به دليل كمبود ميزان رطوبت خاك از ظرفيت زراعي (FC)، جذب آب توسط گياهچه‌‌ها نيز كمتر بوده و در نتيجه امكان يخ‌‌زدگي در دماهاي پائين‌تر نيز در چنين شرايطي وجود نداشته است، زيرا كه نتايج آزمون بازيابي رشد گياهچه‌‌هاي نمونه‌‌برداري شده صحت مراتب فوق را تأييد مي‌کند.

غفاري خاطر نشان کرد: مرحله گياهچه‌اي ياد شده از بين رفتن گياهچه‌‌ها مشاهده نشد اما تنش سرمايي ايجاد شده مطمئناً بر روي برخي از خصوصيات گياهي از جمله تعداد پنجه، ارتفاع بوته، اجزاء عملکرد و ... تأثير خواهد گذاشت که در حال حاضر امکان پيش‌‌بيني اين خسارت وجود ندارد./

خبرنگار: مرضيه رستمي

/ 0 نظر / 5 بازدید