رشد 100 درصدی پروژه‌های تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور

رشد 100 درصدی پروژه‌های تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور

رشد 100 درصدی پروژه‌های تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور
تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران

سرویس پژوهش و تحقیقات

پروژه‌های تحقیقاتی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی سه ساله دولت نهم 100 درصد رشد داشته است.
   

به گزارش ایانا از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تعداد پروژه‌های تحقیقاتی این پژوهشکده  از 90 پروژه در سال 84 به بیشاز 185 پروژه در سال 87 افزایش یافته که بیشترین رشد مربوط به پروژه‌های مهندسی ژنتیک و گیاهان تراریخته است.

بنابر این گزارش، دستیابی به فن‌آوری تولید سیب‌زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب‌زمینی و انتقال دانش فنی به منظور تولید تجاری ریزغده سالم، یکنواخت و عاری از بیماری سیب‌زمینی به روش کشت بافت از اقدامهای این پژوهشکده طی سه سال اخیر است.

دستیابی به دانش فنی تولید تجاری پایه‌های سیب مالینگ به روش کشت بافت و انتقال آن به بخش خصوصی از دیگر دستاوردهای مهم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی است به طوری که با اجرای آن ظرف چند سال آینده امکان، بازسازی تمام نهالستانهای سیب برای افزایش تولید 100 درصد محصول فراهم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پژوهشکده بیوتکنولوژی طی مدت یاد شده موفق به تهیه شناسنامه مولکول ارقام گیاهان باغی مهم کشور از طریق انگشت‌نگاری DNA، دستیابی به فن‌آوری تکثیر نهال برخی از ارقام مهم خرما به روش کشت بافت و دستیابی به دانش فنی تولید تجاری گیاهچه‌های گل رز از طریق کشت بافت شده است.

انتخاب پژوهشکده بیوتکنولوژی به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده شبکه مراکز بیوتکنولوژی کشاورزی 10 کشور عضو اکو و کسب جایزه ملی محیط زیست ایران از موفقیتهای این پژوهشکده طی سه سال اخیر است.

بر پایه این گزارش، تولیدات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی این مدت، 321 درصد نسبت به سالهای قبل از آن رشد داشته و رشد مقالات علمی پژوهشی نیز 227 درصد بوده است.

گفتنی است، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی، تحقق خودکفایی، تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی تاسیس شده است./

/ 0 نظر / 119 بازدید