پست های ارسال شده در آبان سال 1385

چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي

موضوع : چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي مقاله : سيدعلي اكبر عظيمي ، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید

بهترين زمان تهيه كود سبز، پس از به گل رفتن گياهان است

http://iana.ir/goftegu/image/gdh.jpg موضوع : بهترين زمان تهيه كود سبز، پس از به گل رفتن گياهان است. مقاله : امير مسعود طايفه ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید

پايداري افزايش توليد گندم در سايه خشكسالي!

موضوع : پايداري افزايش توليد گندم در سايه خشكسالي! مقاله : دكتر فضل الله صفي خاني ،     خريد گندم مازاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید

ضرورت صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي

موضوع : ضرورت صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي مقاله : امير ابراهيمي ، سرباز سازندگي مديريت جهاد كشاورزي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

معرفي انواع روش هاي رايج كشت گندم

موضوع : معرفي انواع روش هاي رايج كشت گندم مقاله : امير مسعود سلطانخاني ، كارشناس زراعت و اصلاح نباتات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 284 بازدید

تغيير روش شخم باعث كنترل علف‌هاي هرز گندم مي‌شود

تغيير روش شخم باعث كنترل علف‌هاي هرز گندم مي‌شود مقاله : اميرمسعود طايفه‌سلطانخاني بررسي‌ها نشان داده است كه اگر روش شخم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 180 بازدید

آشنايي با انواع گياه انگلي گل جاليز و روش هاي مبارزه با آن

آشنايي با انواع گياه انگلي گل جاليز و روش هاي مبارزه با آن مقاله : كيوان توسلي واقعي ، كارشناس ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 872 بازدید