پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان

پژوهش و سازندگی بهار 1380; 14(1 (پی آیند 50) در منابع طبیعی):67-71.  بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ذرت دانه ای در منطقه لرستان

پژوهش و سازندگی زمستان 1384; 18(4 (پی آیند 69) در زراعت و باغبانی):96-103.  بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro

یافته تابستان 1384; 7(2 (پیاپی 25)):37-43.  اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

جدا کردن رنگ کاراملی از ملاس چغندرقند و بررسی ویژگی ها و کاربرد آن در صنایع غذای

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1380; 5(1):175-187.  جدا کردن رنگ کاراملی از ملاس چغندرقند و بررسی ویژگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 287 بازدید

آشنایی با مبانی کاربرد گیاهان دارویی: آنچه پزشکان در این زمینه باید بدانند

: پژوهش در علوم پزشکی زمستان 1380; 6(4):1-5.  آشنایی با مبانی کاربرد گیاهان دارویی: آنچه پزشکان در این زمینه باید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید

عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد

  عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌ها    عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های دکترا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 223 بازدید

محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(ویژه نامه):31-52.  محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید

عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه

تحقیقات اقتصادی زمستان 1383; -(67):259-291.  عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح‌های مرتعداری در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

بررسی جوانه زنی بذرهای حاصل از گرده افشانی ارقام مختلف توت فرنگی Fragaria x anan

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1383; 8(1):49-60.  بررسی جوانه زنی بذرهای حاصل از گرده افشانی ارقام مختلف توت فرنگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

تغییرهای فتوسنتز و رشد رویشی در دوره گل انگیزی توت فرنگی رقم 'کردستان'

مجله علوم و فنون باغبانی ایران بهار 1385; 7(1):33-44.  تغییرهای فتوسنتز و رشد رویشی در دوره گل انگیزی توت فرنگی رقم 'کردستان' عشقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید