پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

استفتائات مقام معظم رهبری در مورد شرکت ها و شراکت

شرکت‏ س 1692: با صاحب شرکتى در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیرى ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 89 بازدید

تاثیر سوپر فسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات ک

تاثیر سوپر فسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 103 بازدید

تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو

تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)   صفی خانی فضل اله*,حیدری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید