پست های ارسال شده در آبان سال 1388

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

              گروه کشاورزی این گروه در حال حاضر با دارا بودن کلکسیون زندة گیاهان دارویی و بانک بذر آنها و همچنین ارتباط ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 110 بازدید

بهبود عملکرد برج خنک کن در نیروگاههای حرارتی

بهبود عملکرد برج خنک کن در نیروگاههای حرارتی تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایرانگروه: صنایع و توسعه روستایی با بهبود عملکرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید

نگرشی بر صادرات پسته ایران از دوران هخامنشیان

مقاله انجمن پسته ایران نگرشی بر صادرات پسته ایران از دوران هخامنشیان گروه: تشکلهای غیردولتی نویسنده / مولف: سایت کشاورز ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 216 بازدید

خواص دارویی کنجد از منظر طب جدید و قدیم

خواص دارویی کنجد از منظر طب جدید و قدیم گروه: تشکلهای غیردولتی نویسنده / مولف: پزشکان فارسی زبان سمت: پزشکان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 175 بازدید

بررسی اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی

نظر کارشناسی مجمع ملی خبرگان کشاورزی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها: بررسی اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 164 بازدید

نیاز غذایی یک درخت چیست؟

نیاز غذایی یک درخت چیست؟ گروه: کشاورزی نویسنده / مولف: رضا نظری مقدم سمت: کارشناس باغبانی رطوبت، تهویه، درجه حرارت، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 265 بازدید