پست های ارسال شده در مهر سال 1392

پرداخت حدود ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی

پرداخت حدود ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی تهران - عضو هیات مدیره بانک کشاورزی از پرداخت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 107 بازدید

اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کشت های پاییزه

اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کشت های پاییزه تهران - مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: نزدیک به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 122 بازدید

حمایت ازگندم کاران وافزایش تولید اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی ا

مجری طرح گندم: حمایت ازگندم کاران وافزایش تولید اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی است تهران - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 103 بازدید