آزادسازی كود پرورش ماهی كشور را به نابودی كشاند

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی در گفت و گو با ایانا:

  آزادسازی كود پرورش ماهی كشور را به نابودی كشاند

 
خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس تشکل هاي غير دولتي : 

تصمیم اخیر شركت خدمات حمایتی مبنی بر آزادسازی كود در فصل پرورش و وزن‌گیری ماهیان گرم‌آبی توام با مشكل كمبود بنزین صنعت پرورش ماهی را به ورطه نابودی كشانده است.    

 

حسن آقازاده، مدیر عامل اتحادیه پرورش ماهیان گرم‌آبی در گفت و گوی اختصاصی با ایانا گفت: شركت خدمات حمایتی در 24 مردادماه گذشته در حالی تصمیم به آزادسازی كود و بستن درهای توزیع كودگرفت كه از یك سو پرورش دهندگان مهمترین فصل پرورش وزن‌گیری ماهی را می‌گذراندند و از سوی دیگر ارائه كود مورد نیاز از آغاز سال نیز با 3 ماه تاخیر از سوی این شركت انجام شده است

آقازاده گفت: از آنجایی كه قیمت ماهی با وزن آن محاسبه می‌شود، پرورش‌دهندگان به علت سبكی وزن ماهی به علت نبود كود و نهاده مورد نیاز از یك سو و كمبود وسایل حمل و نقل به علت نبود بنزین از سوی دیگر متحمل ضرر و زیان قابل توجهی شده‌اند.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی گفت: ضرر و زیان تحمیل شده به پرورش‌دهندگان ماهی از سوی مدیران بخش دولتی در حالی صورت می‌گیرد كه انتظار می‌رفت با اقدامات به عمل آمده از قبیل بهسازی مزارع و تجهیز آن، حجم تولید ماهیان گرم‌آبی در سال جاری از 65 هزار تن با 10 درصد افزایش 70 تا 75 هزار تن برسد اما با وضعیت ممكن حجم تولید با سیر نزولی چشمگیری روبه­رو خواهد شد.

وی از شركت خدمات حمایتی و معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی خواست نسبت به تامین كود مورد نیاز مزارع پرورش ماهی اقدام كنند./

 

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

/ 0 نظر / 5 بازدید