مبانی کشاورزی پايدار

جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي گياهي و جانوري را تشكيل داده و تحت تاثير عوامل اقليمي و خاكي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ كند.
حداقل سطحي كه براي تشكيل جنگل از نظر علمي لازم است بسته به نوع گونه درختي ، شرايط محيطي و غيره تغيير مي كند. اين مساحت در شرايط معمولي حداقل 3/0 هكتار ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه « جنگل » از زبان سنسكريت است و به اكثر زبانهاي اروپايي نيز وارده شده است و معناي جنگل طبيعي و بكر را مي دهد. جنگل بسته به نوع پيدايش آن و خصوصيات ساختاري به جنگل بكر ، جنگل طبيعي ، جنگل مصنوعي يا جنگل دست كاشت طبقه بندي مي شود.
جنگل بكر يا جنگل دست نخورده ، جنگلي است كه بدون دخالت انسان بوجود آمده است و تركيب گونه هاي درختي و درختچه اي و علفي آن طوري است كه وضعيت كاملاً طبيعي را نشان مي دهد .چوب و ساير فرآورده هاي توليد شده در جنگل بكر در همان سيستم طبيعي تجزيه شده و به خود جنگل بر مي گردد. بعبارت ديگر از جنگل بكر هيچ گونه موادي ( زنده يا غير زنده ) به خارج از آن حمل نمي شود.
رويش چوبي جنگلهاي بكر كه به حالت تعادل رسيده باشند عملاً صفر است ، يعني همان قدر كه چوب و ساير مواد آلي توليد مي شود همان قدر هم تجزيه مي شود و يا مي پوسد. بعبارت ديگر چرخه رفت و بازگشت مواد در يك جنگل بكر چرخه اي بسته است.
دكتر محمدرضا مروي مهاجر- استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
www.frw.org.ir

چندي پيش به همراه يكي از دوستان سفري داشتم به غرب كشور و استان كرمانشاه . تجربه بسيار خوبي بود .  بازديد از فسمتهايي از جنگلهاي غرب به همراه دو روز كار جنگل در جنگلهاي بلوط جوانرود ، گفتگو با روستاييان ( دو وعده غذا هم ميهمان روستاهاي سرخده و ده سرخه بوديم ) ، بازديد از آثار باستاني ، حركت در پروفيل عرضي زاگرس و بازديد از اكوتون زاگرس – خليج عماني ( كه يكي از جالبترين مشاهداتم بود ) از جمله برنامه هاي سفر ما بودند . ميشه گفت تو اين سفر از دقايق استفاده كرديم و اين خيلي رضايت بخش بود .

 

متاسفانه در طي دو روز كار در جنگل تنها 6 مورد زادآوري بلوط مشاهده كرديم كه اينها هم همگي در يك قسمت بودند . با توجه به اينكه در خرداد ماه بوديم و هنوز نوبت به چراي دام در جنگلهايي كه ما كار مي كرديم نرسيده بود ، به احتمال زياد هم اكنون اون نونهالها هم خوراك دام شده اند . زادآوري بنه و بادام هم كه اصلا مشاهده نشد ، تنها يه نهال دو سه ساله بنه ديديم كه اميدوارم همونطور كه دو سه سال از چرا در امان مونده بتونه چند سال ديگه هم دووم بياره تا از معرض خطر خارج بشه . همونطور كه مي دونيد دامداري سنتي در جنگل ، زراعت و شخم زدن زمين جنگل ، فرسايش خاك و برداشت بي رويه بذور درختان از جمله دلايل توقف زادآوري در جنگلهاي بلوط غرب هستند .

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهدی کيانی

به سايت بچه های دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان هم سری بزنيد. خوشحال می شمم. آماده تبادل لينک با شما هستم. www.irandamnet.com

مهدی کيانی

به سايت بچه های دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان هم سری بزنيد. خوشحال می شمم. آماده تبادل لينک با شما هستم.

مهدی کيانی

به سايت بچه های دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان هم سری بزنيد. خوشحال می شمم. آماده تبادل لينک با شما هستم. www.irandamnet.com

مهدی کيانی

به سايت بچه های دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان هم سری بزنيد. خوشحال می شمم. آماده تبادل لينک با شما هستم