شناسایی رقم مقاوم سویا

توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صورت گرفت

شناسایی رقم مقاوم سویا

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانشناسایی رقم مقاوم سویا
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ارزیابی رقم موجود سویا نسبت به نماتد "سیستی" سویا (Heterodera glycines) موفق به شناسایی رقم مقاومی از گیاه سویا به این نماتد شدند.
   

 

 رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور اعلام کرد:

شناسایی رقم مقاوم به نماتد سیستی در سویا

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ارزیابی ارقام موجود سویا، موفق به شناسایی رقم مقاومی از این گیاه نسبت به نماتد سیستی سویا (heteodera glycines) شدند.
   

نماتدها جانوران میکروسکوپی کرمی شکل هستند که  در خاک یافت می‌شوند و با تغذیه از ریشه گیاهان، باعث خسارت محصولات کشاورزی می‌شوند.

به گزارش ایانا از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش نماتد سیستی سویا به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارت‌زا در این محصول و کاهش 70 درصدی عملکرد تولید سویا به واسطه آلودگی ناشی از این نماتد و با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت سویا در کشور، مبارزه با آن از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است، به این منظور کشف ارقام مقاوم سویا نسبت به نماتد سیست در دستور کار این مؤسسه قرار گرفت.

دکتر حسن عسکری در ادامه افزود: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور طرح تعیین نژاد نماتد سیست سویا را به منظور جلوگیری از خسارت‌زایی، در استانهای مازندران و گلستان به اجرا درآورد که در نهایت با انجام آزمایشهای تکمیلی منجر به کشف رقم مقاوم DPX شد.

عضو خبره سازمان نظام مهندسی با اشاره به روشهای کنترل نماتد سیست سویا در مزارع آلوده گفت: روشهای کنترل نماتد سیست سویا شامل تناوب زراعی با گیاههای غیرمیزبان از قبیل ذرت و غلات و نیز استفاده از ارقام مقاوم به نماتد است، بنابراین با مشخص شدن نوع نژاد نماتد سیست سویا و مشخص شدن مقاومت رقم DPX به این نژاد، می‌توان راهکارهای مناسبی برای مدیریت این نماتد اتخاذ و در مزارع آلوده از رقم مقاوم DPX در تناوب با گیاهان غیرمیزبان استفاده کرد./

/ 0 نظر / 132 بازدید