حمایت ازگندم کاران وافزایش تولید اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی ا

مجری طرح گندم:

حمایت ازگندم کاران وافزایش تولید اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی است تهران - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال حمایت و پشتیبانی از گندم کاران و افزایش تولید در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این امر به طور جد در دست پیگیری است.

اسماعیل اسفندیارپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مصوبه هیات دولت درخصوص تعیین نرخ گندم قبل از شروع فصل کاشت اشاره کردو افزود: پیشنهاد به موقع وزارت جهاد کشاورزی و تصویب به موقع دولت به طور قطع می تواند در برنامه ریزی تولید گندم کشور نقش موثری داشته باشد. 
وی گفت: برای تولید مناسب، پشتیبانی و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان در اولویت برنامه ها قرار دارد و امسال در نظر داریم به غیر از افزایش تولید گندم از سایر محصولات کشاورزی نیز حمایت کنیم. 
وی ادامه داد: برای اجرای طرح گندم در کشور وارد برخی مباحث نشده ایم و هنوز این طرح به صورت جدی در کشور شروع نشده، اما مقدمات کار فراهم شده و با گذشت زمان برنامه های خوبی در این زمینه خواهیم داشت. 
مجری طرح گندم کشور، نقش گندم را در امنیت غذایی آحاد جامعه پراهمیت دانست و گفت: با تشکیل ستاد طرح گندم و تعیین مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود با مدیریت جامع، این طرح درکشور به خوبی اجرایی شود و در تولید این محصول استراتژی به خودکفایی برسیم. 
اسفندیارپور تاکید کرد: به طور حتم تعیین نرخ منطقی خرید تضمینی گندم در حمایت از تولیدکنندگان می توانند در افزایش بهره وری این محصول نقش موثری ایفا کند تا جایی که به خودکفایی کامل و پایدار دست یابیم. 
اقتصام(۴)**۹۱۸۶ **۱۵۶۱

/ 2 نظر / 25 بازدید
فاطمخ

129

فاطمخ

129