باشگاه كشاورزان جوان مانع از مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌شود

موضوع : باشگاه كشاورزان جوان مانع از مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌شود
گفتگو : گفت‌وگو با آقاي مجيد زارعي، مشاور معاون ترویج ونظام بهره برداري وزارت جهاد کشاورزی ومديرطرح باشگاه کشاورزان جوان ،

  

kh001737.jpg

در طول نزديك به يك قرن از پيدايش رسمي ترويج كشاورزي در جهان، همواره جوانان به‌عنوان يكي از شناخته شده‌ترين گروه‌هاي مخاطب فعاليت‌هاي ترويجي به‌شمار آمده‌اند، به‌نحوي كه آموزش جوانان روستايي به اندازه آموزش زنان و مردان روستايي مورد توجه برنامه‌ريزان و مجريان فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه و عمران روستايي بوده است.

هرچندكه آموزش جوانان روستايي در قالب تشكل‌هايي همچون "باشگاه‌هاي جوانان روستايي" يا "باشگاه‌هاي چهاردال" كه نام آنها دقيقا برگرفته از عنوان همين باشگاه‌ها در كشور آمريكا بود، عاري از نقص و نارسايي نبوده است و در برخي موارد انتقادات اساسي به فعاليت اين باشگاه‌ها به‌ويژه از نظر فرهنگي و اجتماعي وارد است، اما همين تجربيات مي‌تواند حداقل داراي اين امتياز هم باشد كه با برنامه‌ريزي مناسب فعاليت‌ها و هدايت آنها به سمت موردنظر، تا حد امكان از بروز نتايج منفي جلوگيري كرد.

به‌منظور آشنايي با طرح باشگاه كشاورزان جوان و فعاليت‌هاي آن، گفت‌وگويي با مجيد زارعي، كارشناس دفتر مطالعات و طراحي ترويج و نظام بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي كه اخيرا مسووليت اجراي اين طرح را برعهده گرفته انجام شده است.

 

باشگاه كشاورزان جوان چيست؟

باشگاه كشاورزان جوان، ساختاري مردمي است كه در قالب يك سازمان غيررسمي ويژه كشاورزان جوان و با به‌كارگيري كاركردهاي مختلف آموزشي، فرهنگي، هنري و غيره در زمينه كارآفريني و توسعه بخش كشاورزي منطقه با اهداف معين تشكيل مي‌شود.

 

طرح باشگاه كشاورزان جوان به چه دليل عنوان شد؟

در سال‌هاي اخير به‌رغم روند روبه‌رشد مهاجرت‌هاي روستايي كه بيشتر توسط جوانان روستايي صورت مي‌گرفت و تبعاتي همچون پير شدن بيشتر ساكنان روستاها را در پي داشت، اما همچنان اين گروه سني به‌عنوان يك گروه بارز از نظر كمي در محيط‌هاي روستايي به‌شمار مي‌روند كه درصورت توجه مناسب به جوانان روستايي و آموزش آنها مي‌توان علاوه بر كاهش تمايل اين گروه به ترك روستاها، زمينه‌هاي اشتغال جوان روستايي را نيز فراهم كرد.

 

ارتباط اين طرح با بخش ترويج كشاورزي چيست؟

جوانان روستايي به‌دليل پويايي ذهني و فكري در پذيرش مطالب جديد مي‌توانند به‌عنوان كشاورزان آينده آموزش ببينند و باتوجهبه اين مساله، آموخته‌هاي خود را به ساير اعضاي خانواده و جامعه روستايي نيز منتقل كنند، اما از آن‌جايي‌كه آموزش اين افراد در حد و اندازه مورد نياز و به‌صورت رسمي، نيازمند حجم قابل توجه سرمايه‌گذاري و اكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در محيط‌هاي دورافتاده روستايي است، بهره‌گيري از آموزش‌هاي ترويجي براي جبران پوشش اندك آموزش‌هاي رسمي و همچنين به‌منظور ايجاد جذابيت بيشتر در اين گروه سني، ضروري به‌نظر مي‌رسد.

 

ايجاد باشگاه كشاورزان جوان چه مزايايي را به‌دنبال دارد؟

تجمع تعدادي جوان علاقمند روستايي در قالب باشگاه كشاورزان جوان و انجام فعاليت‌هاي مشترك و گروهي، مزاياي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در پي خواهد دشات كه ايجاد اشتغال مولد براي جوانان روستايي و افزايش درآمد از مزاياي اقتصادي فراهم آوردن امكان انجام فعاليت‌هاي فرهنگي همانند كتاب‌خواني در روستاها از مزاياي فرهنگي اين طرح به‌شمار مي‌روند.

همچنين از مزاياي اجتماعي طرح باشگاه كشاورزان جوان مي‌توان به كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها، ايجاد و تقويت روحيه خودياري و همياري در جوانان روستايي، افزايش احساس تعلق خار نسبت به روستا و فعاليت‌هاي روستايي در جوانان و مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در سطح روستاها اشاره كرد.

 

طرح باشگاه كشاورزان جوان با چه هدفي اجرا مي‌شود؟

در طرح اين باشگاه، فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت فعال جوانان به‌عنوان كشاورزان فردا به‌منظور دستيابي به اهداف توسعه بخش كشاورزي روستايي و ايجاد بستر و زمينه مناسب براي شكوفايي و پويايي ظرفيت‌هاي ذهني، شخصيتي، دانشي و مهارتي جوانان روستايي در راستاي بهبود زندگي در روستاها، از هداف عمده اين طرح عنوان شده است.

همچنين در اين طرح از تجهيز جوانان روستايي به دانش و مهارت بايد به‌منظور ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي بر اساس شريط اقليمي و نيازهاي موجود افزايش انگيزه جوانان در عرصه توليد و كشاورزي، توانمندسازي كشاورزان جوان در جهت مسووليت‌پذيري آنها براي اداره امور فردي و اجتماعي، افزايش توان مديريت و رهبري در عرصه توليد و كشاورزي و آشنا ساختن كشاورزان جوان با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي بخش كشاورزي به‌عنوان اهداف اختصاصي آن ياد شده است.

 

ايجاد اين باشگاه در سطح روستاها به چه صورت انجام مي‌شود؟

كارشناسان دفتر مطالعات و طراحي ترويج و نظام بهره‌برداري، پس از بررسي و مطالعه در انتخاب روستاهاي مناسب، طي جسارتي با شوراي اسلامي روستاها و دهياري‌ها نسبت به اطلاع‌رساني و احداث اين باشگاه در روستاهاي موردنظر اقدام خواهند كرد و پس از عضوگيري و تشكيل هيات‌مديره، فعاليت باشگاه آغاز مي‌شود.

 

اعضاي باشگاه كشاورزان جوان از چه مزايايي برخوردار خواهند بود؟

اعضاي اين باشگاه علاوه بر اين‌كه در بهره‌مندي و دريافت خدمات و امكانات از دستگاه‌اي اجرايي از اولويت برخوردار خواهد بود، مي‌توانند از صندوق اعتبارات خود ويژه كشاورزان جوان و برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي باشگاه استفاده كنند.

همچنين مقرر شده است در اين باشگاه كارگاه‌هاي آموزشي ويژه دبيران محلي باشگاه‌ها و اعضاي برجسته كميته‌ها تشكيل و يك پايگاه اطلاع‌رساني در سطح روستاها راه‌اندازي شود.

 

سازمان كار پروژه اين باشگاه چگونه است؟

اين باشگاه شامل چهار كميته ملي، استاني، شهرستان و محلي است و در گروه‌هاي آمزش و ترويج، اشتغال و كارآفريني، فرهنگي و هنري، كتابخانه و انجمن ادبي و واحد ورزشي فعاليت مي‌كند كه در اساسنامه باشگاه، مشاركت در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، انجام فعاليت‌هاي مشاركتي و آموزشي و برگزاري همايش‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي مربوط به بخش كشاورزي نيز به‌عنوان فعاليت‌هاي اين باشگاه عنوان شده‌اند، ضمن اين‌كه مدت انجام اين فعاليت‌ها به‌صورت نامحدود است.

 

عضويت در اين باشگاه به چه شكل است؟

بر اساس مندرجات اساسنامه باشگاه كشاورزان جوان، تمامي كشاورزان جوان در رده سني 16 تا 32 سال مي‌توانند با پرداخت حق عضويت به‌عنوان عضو پيوسته و اصلي كه داراي حق راي نيز هستند، با باشگاه كشاورزان جوان همكاري كنند.

همچنين شخصيت‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي كه دو زمينه توسعه باشگاه و به‌منظور حمايت از كشاورزان جوان فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند به‌صورت افتخاري عضو اين باشگاه شوند كه شرط سني براي اين اعضا وجود ندارد.

 

بودجه اين باشگاه از چه محلي تامين مي‌شود؟

باشگاه كشاورزان جوان بودجه لازم را از طريق جمع‌آوري هديه‌ها، اعانه‌ها، قبول وصيت، وقف، حق عضويت اعضا و حمايت‌هاي بخش دولتي تامين خواهد كرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید