لیست سایت های کشاورزی : در همه زمینه های گرایش های کشاورزی

لیست سایت های کشاورزی

www.aeka.persianblog.ir

 

مجله علمی خبری کشاورزی  دانش سبز

 

 

www.aeka.persianblog.ir


خبرگزاری کشاورزی

www.iana.ir


 مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس

www.zmpr.ir

 

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

www.basijelmi.ir

 

  لیست پایگاه‌های اطلاع رسانی حوزه مهندسی کشاورزی     

لیست سایتهای مهندسی کشاورزی:

ردیف

نام سایت

آدرس

1.

سازمان بسیج مهندسی کشاورزی

http://bmki.ir

1.         

سازمان امور عشایر ایران

www.ashayer.ir

2.         

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

www.irncid.org

3.         

موسسه تحقیقات جنگل و مرتع

www.rifr-ac.ir

4.         

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

www.azaran

.org.ir/farsi/links.htm

5.         

موسسه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

www.scwmri.ac.ir/farsi

6.         

مرکز ملی تحقیقات شوری

www.insrc.org

7.         

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

www.asri.ir

8.         

موزه آب یزد

www.watermuseum.ir/fr

9.         

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان(zanjan.agri-jahad)

www.zanjan.agri-jahad.ir

10.      

اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

www.keshavarzonline.com

11.      

معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی

www.dpe.agri-jahad.ir

12.      

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

www.agri-peri.ir

13.      

سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور

www.frw.org.ir

14.      

موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

www.abrii.ac.ir

15.      

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

www.anreo.com

16.      

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

mazandaran.agri-eng.com

17.      

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

www.abrii.ac.ir

18.      

نمایشگاه تخصصی و بین المللی اینترنتی کشاورزی دامپروری مواد غذائی و صنایع وابسته ایران

www.iranagribiz.com

19.      

موسسه تحقیقات برنج کشور

www.rrii.ir

20.      

موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

www.ppdri.ac.ir

21.      

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

www.farsagres.ir

22.      

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

www.azaranrc.ir

23.      

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

www.areo.ir

24.      

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی/ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

varamin.areo.ir

25.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

kermanshah.areo.ir

26.      

پایگاه ارتباطی اتاق فکرجهاد کشاورزی

www.ajt.ir

27.      

سازمان امور اراضی

www.arazi.ir

28.      

مرکز اطلاع رسانی مرغداران ایران

ipiran.com

29.      

Iranian information centre of food and agriculture trade

اطلاعات در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی ایران

www.iranagrofood.com

30.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان

khorasan.areo.ir

31.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

www.nkanrrc.ir

32.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

semnan.areo.ir

33.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

qazvin.areo.ir

34.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

ilam.areo.ir

35.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

lorestan.areo.ir

36.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

ardabil.areo.ir

37.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

yazd.areo.ir

38.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان

sistan.areo.ir

39.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بلوچستان

baloochestan.areo.ir

40.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

agrik.areo.ir

41.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

kerman.areo.ir

42.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت و کهنوج

jiroft.areo.ir

43.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

zanjan.areo.ir

44.      

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

markazi.areo.ir

45.      

انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

www.isamme.ir

46.      

ایران گل آرا (مقالات و تحقیقات کلیه گرایش های مهندسی کشاورزی)

www.irangolara.com

47.      

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

jkmaz.ir

48.      

شبگه خبری آب ایران

www.wnn.ir

49.      

گیاه پزشکی دانشگاه شاهد تهران

www.ppshahed.com

50.      

ایران آبادی (سایت ، تحلیلی و اطلاع رسانی توسعه روستایی و کشاورزی ایران)

www.iranabadi.ir

51.      

کاریز (انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران)

www.kariz.org

52.      

علوم آب و کشاورزی

www.sular.coo.ir

53.      

پایگاه اطلاع رسانی شبکه آبیاری دز (شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان)

www.dezco.ir

54.      

سایت اطلاع رسانی هرس

www.haras.ir

55.      

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

www.moghanidn.co.ir

56.      

سایت جهاد کشاورزی استان زنجان

www.zanjan.agri-jahad.ir

57.      

شبکه اطلاع رسانی گندم ایران

www.iranwheat.ir

58.      

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران

www.mech.agri-jahad.ir

59.      

شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشور

www.iranslal.com

60.      

بانک اطلاعاتی متخصصین علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایزان

bank.agr.ir

61.      

سایت تخصصی ماهیان آکواریومی

aqua-quest.ir

62.      

اداره کل شیلات استان خراسان رضوی

www.khr-shilat.ir

63.      

پایگاه اطلاع رسانی شیلات فارس

www.farsfisheries.com

64.      

پژوهشکده میگوی کشور

www.isrc.ir

65.      

اداره کل شیلات خوزستان

www.khzshilat.ir   

66.      

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

www.siarc.ir

67.      

پایگاه جامع اخبار، مقالات و اطلاعات کشاورزی و زیست شناسی

/ 0 نظر / 497 بازدید