بهبود عملکرد برج خنک کن در نیروگاههای حرارتی

نیروگاههای حرارتیبهبود عملکرد برج خنک کن در نیروگاههای حرارتی


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: صنایع و توسعه روستایی


با بهبود عملکرد برجهای خنک کن در مواجه با وزش بادهای منطقه ای در فصل تابستان علاوه بر بازدهی اقتصادی ناشی از افزایش انرژی تولیدشده در طول یک دوره معین، به دلیل همزمانی با پیک مصرف برق در این فصل سال می تواند از خاموشیهای احتمالی نیز جلوگیری کند.


به گزارش ایانا از پایگاه خبری وزارت نیرو، از آنجایی که کشور ایران در منطقه گرمسیر قرار گرفته است به دلیل به کارگیری وسایل خنک کننده در فصول گرم سال، مصرف برق بطور اجتناب ناپذیری افزایش می یابد.

این در حالی است که وزش بادهای نامنظم و شدید در مناطق کویری در فصول گرم سال رایج بوده و این باعث می شود تا برجهای خنک کن نیروگاهها در این مناطق، ظرفیت خنک کاری از پیش طراحی شده خود را از دست داده و به دنبال آن بازده نیروگاه مربوطه به طور چشمگیری کاهش یابد.

همچنین وزش بادهای جانبی موجب ایجاد خفگی در دهانه برج خنک کن و کاهش مکش هوا در ورودی دلتاها می شود، در نهایت دبی جرمی هوای گرم خروجی کاهش یافته و توان خنک کاری آن افت می کند.

بنا بر این گزارش، با بهبود عملکرد برجهای خنک کن در مواجه با وزش بادهای منطقه ای در فصل تابستان علاوه بر بازدهی اقتصادی ناشی از افزایش انرژی تولیدشده در طول یک دوره معین، به دلیل همزمانی با پیک مصرف برق در این فصل سال می تواند از خاموشیهای احتمالی نیز جلوگیری کند.

گفتنی است، در این طرح با استفاده از گردآوری اطلاعات جامع درخصوص عملکرد خنک کن با مکش طبیعی، میزان اثرات منفی وزش باد بر عملکرد برج خنک کن بخصوص در ماههای گرم سال تعیین می شود و سپس به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و برگیری از شیوه های پردازش موازی برج خنک کن با مکش طبیعی، مدل سازی و در نهایت شبیه سازی عددی شده و صحت نتایج عددی بدست آمده در شرایط نامی مشخصی با اطلاعات به دست آمده از نیروگاههای کشور مقایسه می شود، سپس وزش باد منطقه ای مدل سازی شده و پدیده خفگی برج به طور کامل مطالعه و بررسی می شود.

شایان ذکر است، به منظور کاهش اثرات نامطلوب در بازده برج، طرحهایی برای مقابله با آن پیشنهاد و مورد بررسی عددی قرار می گیرد و برای آنکه بتوان از میان طرحهای تایید شده از نقطه نظر تحلیل عددی بر طرح قابل اجرا دست یافت، لازم است تا طرحهای برگزیده، تحت آزمون قرار گیرند.

بنابراین نمونه های آزمایشگاهی که قبلا شبیه سازی شده اند، ابتدا ساخته و سپس در تونل باد مطابق استانداردهای موجود مورد آزمایش قرار می گیرند و پس از بررسی نتایج آزمونها طرح عملیاتی اولویت بندی می شود./

/ 0 نظر / 60 بازدید