نزولات جوی کشور 43 درصد کاهش یافت

در 40 سال گذشته در کشور:

نزولات جوی کشور 43 درصد کاهش یافت


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: صنایع و توسعه روستایی


در روزهای گذشته سال جاری آبی و در مقایسه با میانگین 40 سال گذشته، میزان بارندگیها 43 درصد کاهش یافت.


به گزارش ایانا از پایگاه خبری وزارت نیرو، بررسیهای شرکت مدیریت منابع آب ایران در این زمینه نشانگر آن است که میزان نزولات جوی در میانگین 40 سال گذشته در این مدت (18 روز ابتدایی مهرماه) هفت میلیمتر بوده است.

این درحالیست که این میزان در سال آبی 89 - 88 تنها چهار میلیمتر بوده است. این میزان حاکی از کاهش 43 درصدی میزان بارندگی در مقایسه با 40 سال گذشته دارد.

بر پایه این گزارش میزان بارشها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نیز تغییری را نشان نمی دهد.

بر این مبنا کمترین اختلاف نسبت به سال گذشته در حوضه دریای خزر با 15 درصد کاهش و بیشترین میزان آن در حوضه مرزی شرقی وخلیج فارس با صد درصد کاهش ثبت شده است.

این آمارها از حوضه های آبریز مرزی شرقی، سرخس، دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی به دست آمده است.

یادآور می شود، به طور کلی منطقه ای که تمام رواناب ناشی از بارش در آن منطقه را آبراه یک رودخانه، دریاچه، باتلاق یا توده های آب دیگر دریافت می کند، حوضه آبریز می خوانند. با توجه به نحوه زهکشی رودخانه ها و برای سهولت مطالعه منابع آب، کشور ایران به شش حوضه آبریز اصلی تقسیم شده است.

حوضه آبریز دریای خزر شامل منطقه ای در شمال ایران است که تمام رودخانه های آن به طرف دریای خزر جریان دارند. این حوضه با وسعت حدود 177 هزار کیلومترمربع نزدیک به 11 درصد سطح کشور را می پوشاند.

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز شامل مناطق جنوب، غرب و جنوب غربی ایران است. همه رودخانه های جاری در این حوضه آبریز به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند. این حوضه با وسعت حدود 430 هزار کیلومترمربع بیش از 26 درصد سطح کشور را می پوشاند.

بر این اساس حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز منطقه کوچکی در شمال غربی ایران را دربر می گیرد که رودخانه های آن به دریاچه ارومیه می ریزند. وسعت این حوضه حدود 52 هزار کیلومترمربع و حدود سه درصد مساحت کل کشور است.

حوضه فلات مرکزی ایران محدوده کوههای البرز در شمال، زاگرس در غرب و جنوب و کوه های مشرق ایران را شامل می شود. تمام رودخانه هایی که در این حوضه جریان دارند به دریاچه ها، باتلاقها و کویرهای بسته داخلی مانند دریاچه نمک، کویر سیرجان یا باتلاق گاوخونی منتهی می شود. این حوضه با وسعت 831 هزار کیلومترمربع بیش از نیمی از سطح کشور را دربر گرفته است.

همچنین حوضه آبریز هامون نیز در شرق کشور گسترش دارد و رودخانه های آن به سمت دریاچه هامون، هریرود یا دریاچه ها و باتلاقهای نزدیک مرز افغانستان و پاکستان جریان دارد. این حوضه با وسعت حدود 106 هزار کیلومترمربع شامل 5/6 درصد سطح کشور است.

در نهایت حوضه آبریز سرخس منطقه ای است در شمال شرقی کشور که آبهای جاری در آن به صحرای قره قوم در خاک ترکمنستان منتهی می شود. این حوضه با وسعت حدود 44 هزار کیلومترمربع بیش از 5/2 درصد سطح کشور را می پوشاند.

این حوضه ها به زیرحوضه های کوچکتری تقسیم می شود./

/ 2 نظر / 77 بازدید
سامی

مرسی از خبر جالبتون.خیلی خوشم اومد

سامی

آیا شما در مورد مقاومت به شوری اکالیپتوس در شرایط کشت بافت مقاله یا اطلاعاتی دارید که برام بفرستید؟