جدول زمان بندی حذف واضافه نیمسال دوم 87-86

روز وتاریخ مراجعه به سایتسال ورودشنبه11/12/86کلیه ورودیهای 83 وماقبل آنیکشنبه12/12/86ورودیهای سال 84 کلیه رشته هادوشنبه13/12/86ورودیهای سال 85 کلیه رشته ها برادرانسه شنبه 14/12/86ورودیهای سال 85 کلیه رشته ها خواهرانچهارشنبه 15/12/86ورودیهای سال 86 کلیه رشته ها برادرانپنج شنبه 16/12/86ورودیهای سال 86 کلیه رشته ها خواهران

 

نکات مهم :

لازم است کلیه دانشجویان محترم طبق برنامه زمان بندی فوق جهت حذف واضافه واحدهای درسی به سایت دانشگاه مراجعه فرمایند واز مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند در صورت داشتن مشکل با شماره های ۶۲۰۰۰۳۵۶ و ۶۲۰۰۰۵۵ تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 5 بازدید