برگ گیاه شاه توت، دارای اثرات کاهنده گلوکز است

برگ گیاه شاه توت، دارای اثرات کاهنده گلوکز است چاپ فرستادن به ایمیل شنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۲

بر پایه یک پژوهش در دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین :

برگ گیاه شاه توت، دارای اثرات کاهنده گلوکز است

 

 

برگ گیاه شاه توت دارای ترکیباتی است که اثر هیپوگلیسیمیک دارد و عصاره آن در کاهش گلوکز سرم حیوانات دیابتی موثر است.

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، گیاه شاه توت (Morus nigra L) یکی از عوامل درمانی طبیعی غیرتوکسیک است و اثرات درمانی بسیاریمانند کاهش دهنده فشار خون و دیوزدارد.
در این پژوهش اثر تیمار خوراکی عصاره الکلی گیاه شاه توت در سطح گلوکز وانسولین سرم حیوانات سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین ( با محدودهوزنی 250-200 گرم) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان داد که تیمار عصاره پس از 1،5 و 3 ساعت موجبکاهش معنی داری در گلوکز سرم حیوانات دیابتی (با روش اندازه گیری گلوکزاکسیداز) می شود.
این پژوهش توسط مریم عیدی، استادیار فیزیولوژی گروه زیست شناسی دانشکدهعلوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین انجام شده و خلاصه آن در فصلنامهگیاهان دارویی به چاپ رسیده است.

منبع : وب سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی

/ 0 نظر / 73 بازدید