کاسنی

 نام علمی                     Carthamus Tinctorius L  
                                نام تیره                      Compositae             
                               نام فارسی تیره                  کاسنی
 
                               نام فارسی گیاه                کافشه یا گلرنگ یا کاجیره
                              نام محلی                          کاجیره
 
 
 ریخت شناسی

گلرنگ عبارت است از گلهای لوله ای شکل به رنگ قرمز متمایل به نارنجی

پر رنگ است که در اثر مجاورت با آب رنگ قرمز

از خود پس میدهد . گیاهی است علفی با ساقه های چوبی شده وزرد

رنگ و برگهایی با کناره های تیغ دار وکپسولهایی تقریبا

کروی که دارای براکته های زرد رنگ وتیغ دار می باشند

ترکیبات شیمیایی

 

دو ماده رنگی در این گیاه وجود دارد که یکی زرد رنگ و دیگری قرمز رنگ

بنام کارتامین که در آب نیز محلول است

در میوه این گیاه حدود 30 درصد پروتئین وجود دارد

خواص درمانی

به عنوان عطر و طعم دهنده و میوه های آن تحت نام تخم گلرنگ یا تخم

کافشه به عنوان ملین مصرف سنتی دارد

محل رویش

خرم آباد - کوه های لرستان -کوههای 7 چاه واقع در علی زینل -
خیر آباد غربی - شفیع
 
/ 0 نظر / 75 بازدید