رونمایی از پنج دستاورد مهم تحقیقاتی کشاورزی

با حضور رییس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس انجام شد:

رونمایی از پنج دستاورد مهم تحقیقاتی کشاورزی


کرج  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات

طراحی و ساخت کیت شناسایی مقاومت و حساسیت ژنتیکی به بیماری اسکراپی در گوسفند، معرفی رقم جدید گندم نان با نام میهن، معرفی رقم جدید لوبیا چیتی با نام صدری، دانش فنی پرورش میگوی پاسفید غربی با منابع آب لب شور از دستاوردهای است که روز گذشته رونمایی شد.

 

به گزارش ایانا در این مراسم رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فعالیتهای تحقیقاتی را در توسعه این بخش بسیار با اهمیت دانست و ضمن تاثیرگذاری این دستاوردها در خودکفایی کشور، این رونمایی را بسیار مهم ارزیابی کرد.

رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز اهتمام هرچه بیشتر محققان وزارت جهاد کشاورزی را در سال "جهاد اقتصادی" ضروری دانست و بر افزایش مهارت کشاورزان در خودکفایی کشور تاکید کرد.

جهانگیر پرهمت گفت: هر روز توفیق جدیدی را در بخش کشاورزی تجربه می کنیم و این هدیه ها در زمان بسیار کوتاهی رونمایی می شود.

وی با اشاره به نیاز بخش کشاورزی به تحولهای بنیادی به خصوص در سال جهاد اقتصادی این بخش را نیازمند یک حرکت جهادی ادامه دار دانست و تصریح کرد: باید با جدیت هرچه بیشتر این فعالیتها را تداوم بخشیده و فرصتها را غنیمت شماریم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بخش کشاورزی را در حال حاضر نیازمند انتقال دانش، تکنولوژی و فن آوری دانست و با تاکید بر این نکته که برای این کار، حوزه علم و فناوری باید نقش خود را به خوبی ایفا کند، آن را نیازمند شبکه های منسجم تحقیق، ترویج و آموزش بهره برداران معرفی کرد.

وی ضمن ضروری شمردن ترویج و آموزش بهره برداران کشاورزی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای این کار، این حرکت را یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی برشمرد.

پرهمت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شکوفایی این حوزه را عامل مهمی در بسترسازی برای توسعه اقتصادی و رشد فزاینده این بخش دانست و با اشاره به ضرورت فعالیتهای ترویجی و آموزشی اظهار داشت: در حوزه تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی بستر خوبی فراهم شده و مجموعه توانمندی را در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است.

 

 اجرای بیش از هشت هزار طرح تحقیقاتی در سال گذشته

وی حمایت از این فعالیتها را یک ضرورت و الزام اساسی برای توسعه کشاورزی ارزیابی کرد و اظهار داشت: در سال 89 بیش از هشت هزار طرح تحقیقاتی به اجرا درآمد و مجموعه این فعالیتها نه در یک سال بلکه بعضی از دستاوردها ده تا پانزده سال کار مستمر محققان را در برداشته است.

پرهمت از اقدامهای خوب در سال 89 به ارائه بیش از یکهزار و سیصد یافته تحقیقاتی از هشت هزار طرح تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: حدود 571 فناوری از مجموعه دستاوردها در فن بازار در معرض فروش قرار گرفت و برای جلب سرمایه در بخش کشاورزی توجه صاحبان سرمایه را به خود جلب کرد.

رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با ضروری دانستن ورود دانش در عرصه کشاورزی و روزآمد کردن فعالیتهای این بخش برای افزایش بهره وری افزود: بدون انتقال دانش فنی به بخش کشاورزی، افزایش تولید غیرممکن است و در سال "جهاد اقتصادی" تحقیق می تواند مصداق خوبی برای سرعت بخشیدن بخش کشاورزی باشد.

معاون وزیر جهادکشاورزی سال 89 را سال خوبی برای فعالیتهای ترویجی دانست و با اشاره به افزایش و رشد چشمگیر فعالیتهای ترویجی، آن را یک مسیر جدید برشمرد و گفت: با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای موجود در بخش و سازمانهای خصوصی به عنوان یک بستر و ابزار ترویج و انتقال دانش و نهادهای عمومی و کارآفرین، ترویج توانست این وظیفه را به خوبی به ثمر برساند.

وی در ادامه، سال جدید را سال مهم برای ارتقای سطح فعالیتهای تحقیقی، ترویجی و آموزشی اعلام کرد و جهاد اقتصادی را ارتقای فعالیتهای کشاورزی علمی دانست.

پرهمت در حوزه بهره برداران بخش کشاورزی ارتقاء دانش و مهارت آنان را بسیار مهم دانست و گفت: بخش کشاورزی نیازمند به تکنسین کشاورزی است و قرار نیست بهره برداران کارگر ساده باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره وری را در این حوزه نیازمند آموزش مهارتی و ارتقای توانمندی بهره برداران دانست و گام نهادن در این مسیر را موجب شکوفایی این بخش ارزیابی کرد.

پرهمت قطع کامل وابستگی در این بخش را مدیون صدور خدمات علمی و فنی که در کشور شکل گرفته است دانست و با تاکید بر اینکه برنامه های تحقیقاتی باید با سرعت هرچه بیشتر در سال جهاد اقتصادی ادامه و گسترش پیدا کند، افزود: کوتاه کردن تولید رشد محصولات اساسی کشاورزی، ارقام مقاوم به شرایط محیطی با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور، کاهش ضریب تبدیل در واحدهای تولیدی، کاهش مصرف نهاده های اساسی بخش کشاورزی در واحد سطح و افزایش بهره وری برای تولید محصول در واحد سطح، از مهمترین برنامه های سازمان تحقیقات در سال جاری است.

جهانگیر پرهمت با اشاره به این مهم که اگر میزان مهارتهای بهره برداران افزایش پیدا کند می تواند بهره وری را در این بخش افزایش دهد، گفت: میزان مصرف نهاده ها اگر کاهش یابد میزان یک دوره آبیاری کاهش خواهد یافت و در یک دوره کاهش مصرف آب، حدود 500 تا 1000 مترمکعب آب در هکتار صرفه جویی خواهد شد.

وی کاهش مصرف آب را از طریق افزایش بهره وری در این حوزه بسیار مهم دانست و گفت: در برنامه ریزیهای سازمان، این مهم در دستور کار محققان قرار دارد.

وی با اشاره به مدیریت جهادی در سال "جهاد اقتصادی" شکوفایی در بخش کشاورزی را شدنی دانست و سرمایه گذاری در این بخش را برای سرمایه گذاران دست یافتنی ارزیابی کرد.

در پایان پرهمت از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی در یاری رساندن این بخش به افقهای ترسیم شده در برنامه های مصوب تشکر کرد./


کد خبر: R-900205-01_R

تعداد دفعات مشاهده این خبر: 385 بار


۱۳۹۰/۲/۵  شمسی        ٢١/۵/١۴٣٢  قمری        ۲۰۱۱/۴/۲۵  میلادی       ۱۰:۲۷:۰۵  به وقت تهران

/ 0 نظر / 36 بازدید