اجرای فاز دوم طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك در كشور

اجرای فاز دوم طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك در كشور

kh002439_+.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه کشاورزي : 

فاز دوم طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حوزه هبله رود بطور مشترك در استانهاي تهران و سمنان با همكاري سازمان ملل UNDP اجرا مي شود.    

ابوالقاسم زينلي، قائم مقام طرح مديريت پايدار و معاون دفتر طرح ريزي و هماهنگي آبخيزداري سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور در گفتگو با خبرنگار ايانا، ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين طرح با هدف توانمند سازي جوامع روستايي در ايران براي مديريت هر چه بهتر منابع طبيعي (آب،‌خاك و پوشش گياهي) و در راستاي نيل به تامين امنيت غذايي و فقر زدايي ضمن حفظ پايداري و ارتقاي بهره‌وري از منابع طبيعي در سال 1376 آغاز شد.

وي با اشاره به انجام طرح فوق در 16 روستاي كشور افزود: اين طرح در ابتدا در 8 روستاي استان تهران در 8 روستاي استان سمنان اجرا شد كه در توانمندي جوامع محلي، نقش زنان روستايي و جوانان، مشاركت بهره‌برداران و مردم منطقه بسيار موثر عمل كرد.

زينلي در خصوص اعتبارات اين طرح گفت: در مرحله اول اجراي اين طرح سهم دولت ايران 5/2 ميليارد تومان و سهم سازمان ملل معادل 2/1 ميليون دلار بود كه در بخش مصرف شد.

وي با اعلام اين مطلب كه اين طرح به صورت يك الگو در كشور اجرا مي‌شود، افزود: به دليل تكميل نشدن طرح فوق طي 5 سال اول، فاز دوم اين طرح آغاز شد كه با يك ميليون دلار اعتبار سازمان ملل و 1/6 ميليون دلار اعتبار دولت ايران اجرا مي‌شود.

قائم مقام طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك اجراي اين طرح را اقدامي ملي در حوزه‌هاي آبخيز عنوان كرد و افزود: با توجه به اهميت عمليات آبخيزداري اعم از كنترل رسوب، فرسايش خاك بيابانزدايي و ساير مسايل آب و خاك، اجراي اين طرح به عنوان الگو و نمونه براي كل كشور از اهميت بسزايي برخوردار است./

/ 0 نظر / 50 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.