کنترل بیولوژیکی گل جالیز

با هدف اصلاح الگوی مصرف سموم انجام شد

کنترل بیولوژیکی گل جالیز


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات


محققان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی برای اولین بار در کشور موفق به کنترل بیولوژیکی گل جالیز در مزارع کشاورزی شدند.


به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، محققان این موسسه موفق شدند با دستیابی به جدایه هایی از قارچ بیمارگر فوزاریوم و با هدف کاهش مصرف سموم، یکی از مهمترین گیاهان انگل مزارع کشاورزی کشور را کنترل کنند.

دکترمنصور منتظری که سرپرستی تیم تحقیق طرح کنترل بیولوژیکی گل جالیز را بر عهده داشته است، در این باره گفت: گل جالیز، انگل بسیاری از گیاهان زراعی و غیرزراعی است که با استقرار روی ریشه گیاهان و انگلی کردن آنها سالانه به طور متوسط باعث کاهش عملکرد 40 درصدی محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و خیار می شود.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، با اشاره به اینکه این گیاه انگلی 70 درصد دوره زندگی خود را زیر خاک می گذراند و بذرهای آن تا 12 سال امکان زنده ماندن در خاک را دارند، کنترل گل جالیز را بسیار مشکل برشمرد و افزود: در طرح کنترل بیولوژیکی گل جالیز، محققان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی موفق شدند با استفاده از قارچ فوزاریوم، علایم بیماری روی گل جالیز را پس از مایه زنی این گیان انگل با اسپور قارچ مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد با انجام مطالعات دقیق تر، محققان جدایه هایی از قارچ را شناسایی کردند که بیشترین میزان کنترل روی گل جالیز را داشته است.

منتظری دستیابی به روش تولید انبوه و فرمولاسیون قارچ فوزاریوم و نیز دستیابی به زمان دقیق و چگونگی کاربرد قارچ جهت کنترل گیاه انگل را از مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی این طرح عنوان کرد.

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور نیز با اشاره به اینکه کاربرد علفکشهای شیمیایی علاوه بر پرهزینه بودن، تاثیرات زیست محیطی خطرناکی به همراه دارد گفت: کنترل بیولوژیکی گل جالیز از طرحهای موفقی است که علاوه بر اصلاح و کاهش مصرف سموم در مزارع و حفظ سلامت محیط زیست، باعث کاهش هزینه های مبارزه با این گیاه انگل می شود.

دکترحسن عسکری افزود: این طرح مراحل آزمایشگاهی، مزرعه ای و پایلوت را با موفقیت پشت سر گذاشته و دانش فنی آن در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، به نام موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و مجری طرح، به ثبت رسیده است.

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در پایان، آمادگی این موسسه برای واگذاری دانش فنی این طرح موفق به بخش خصوصی و حمایت از آن را اعلام داشت./

/ 0 نظر / 88 بازدید