كسري علوفه مورد نياز در طول سال تأمين مي‌شود

با گسترش كشت دورقم جديد علوفه

  untitled.bmp   كسري علوفه مورد نياز در طول سال تأمين مي‌شود

kh001768.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه کشاورزي : 

براي نخستين بار در كشور دو رقم علوفه جديد به صورت وسيع كشت مي‌شود كه اين ميزان قادر به تأمين كسري علوفه مورد نياز در طول سال خواهد بود.    

سيد حبيب‌ا... طباطبايي، معاون مديركل دفتر محصولات علوفه‌اي در گفتگو با خبرنگار ايانا، ضمن  اعلام اين مطلب افزود:امسال دو رقم علوفه به نام ماشك و خلر به صورت الگويي در استانهاي كشور كشت مي‌شود كه با گسترش كشت اين دو محصول بخش قابل توجهي از علوفه موردنياز در تابستان و زمستان تأمين خواهد شد.

وي افزود:تاكنون 5/2تن بذر ماشك ساتيوا و 200 كيلو رقم پانونيكا در استانهاي اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي، قزوين و زنجان توزيع شده است كه با توجه به استقبال بسيار مناسب كشاورزان در فصل تابستان كشت شده است.

طباطبايي تصريح كرد؛ اين نوع علوفه به طور معمول بعد از برداشت گندم و در فصل تابستان، زماني كه زمين غيرقابل استفاده است؛ كشت مي‌شود و عملكردي معادل 35 تن در هكتار دارد.

معاون مديركل دفتر محصولات علوفه‌اي با اشاره به كشت محصول خلر در زمستان افزود:يك تن بذر اين محصول نيز در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان توزيع شده است كه به صورت الگويي توسط داوطلبين، كشت مي‌شود.

وي اظهار داشت: كشت اين محصول نيز هيچ ممانعتي با كشت ساير محصولات نداشته و طي مدت دو ماه برداشت مي‌شود.

طباطبايي كشت اين محصولات در گذشته را به صورت پراكنده عنوان كرد و افزود: با كشت چنين محصولاتي مي‌توان از فرصتهاي خالي موجود در زمينهاي كشاورزي استفاده كرد كه اين عمل براي نخستين بار امسال به صورت وسيع توسط اين معاونت انجام مي‌شود.

وي به توليد دو ميليون تن شبدر برسيم در 14 استان كشور اشاره كرد و افزود: تاكنون در سطح يك هزار هكتار از مزارع كشور كشت اين محصول انجام شده است كه در صورت تأمين به موقع علف‌كش و كودها پيش‌بيني مي‌شود بيش از يك هزار و 200 تن محصول براي سال آينده تأمين شود.

طباطبايي با اعلام اين مطلب كه كشت جو بدون پوشينه و تريتيكاله نيز طي سالهاي اخير در حال توسعه و ترويج است افزود: سطح زير كشت جو بدون پوشينه در سال زراعي 85-84، 3 هزار هكتار معادل 12 هزار و 330 تن و تريتيكاله 8 هزار و 220 هكتار با توليد 25 هزار و 600 تن دارند و 60 هزار تن علوفه سبز بوده است. /

كد:11A-11011-12

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید