همه محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از تدوین دستورالعمل تولید محصول سالم برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش ایانا پایگاه اطلاع‌رسانی ایصدا،فتوحی گفـت: با توسعه کشاورزی مدرن در همه گلخانه های کشور، تولید افزایش یافته و کیفیت و طعم محصولات بهتر می شود و استفاده از سموم با خطر متوسط و پرخطر حذف می شود.

وی افزود : 5 سم پرخطر که در سال های گذشته بیش از 3 هزارتن به مصرف می رسید، از خط تولید و مصرف خارج شده و 17 سم کم خطر و کم مصرف که از عصاره گیاهان و مواد معدنی تشکیل شده، جایگزین سموم پرخطر شده است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور درباره افزایش مصرف سموم بیولوژیک گفت: امسال مبارزه بیولوژیک با آفات را افزایش می دهیم و گلخانه های صیفی و سبزی دارای کارشناس ناظر هستند که بر چگونگی مبارزه با آفات و بیماری ها در این گلخانه ها نظارت می کنند و پس ازتائید آنها محصول مورد نظر به بازار عرضه خواهد شد.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل تولید محصول سالم برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: همه کشاورزان موظف می شوند که محصولات خود را شناسنامه دار کرده و مصرف کنندگان هم باید از این پس فقط محصولات شناسنامه دار را خریداری کنند.

به گفته فتوحی قرار است بارکد 16 رقمی بر روی محصولات کشاورزی درج شود که مشخص می کند محصول مورد نظر نشان دهنده اطلاعاتی از قبیل استان، شهرستان، زارع، روش مبارزه با آفات و نوع مواد مصرفی برای مبارزه با آفت یا بیماری محصول است.وی اظهار داشت : 4300 نفر از مهندسان گیاهپزشکی بر کشت های گلخانه ای نظارت می کنند تا ضمن مصرف بهینه نهاده های تولیدی، کیفیت و توان رقابتی محصولات نیز تضمین شود.فتوحی با بیان اینکه نظارت هوشمند بر گلخانه ها تقویت می شود، یادآور شد: امسال دولت 300 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های کشاورزی در این محیط ها اختصاص داده و شبکه های پیش آگاهی در سطح 2.3 میلیون هکتار ایجاد می شود.

/ 0 نظر / 80 بازدید