موضوع : زبان، ترویج وآموزش برای توسعه
مقاله : معصومه دلاوری ،

  

 

در دنیای ارتباطات انتقال اطلاعات ، همچون رودخانه ای مستمراً در جریان است. سهم انسانها از این جریان مستمر اطلاعات، بستگی به توانمندی آنان در کسب این اطلاعات و پردازش آن دارد. ارتباطات فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات، به شکل پیام های کلامی یا غیرکلامی بیان گردیده، سپس ارسال، دریافت و ادراک می شود. [1]

موفقیت انسان ها و به تبع آن جامعه، بستگی به توانایی برقراری ارتباط مناسب دارد. هرچه دامنه ی ارتباطات وسیع و ژرفتر باشد میزان کسب اطلاعات به مراتب بیشتر خواهد شد. «مردم در سه سطح درون فردی (ارتباط با خود) میان فردی (ارتباط با دیگران) و ارتباط عمومی (ارتباط جمعی) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.[2]»

    در چنین حالت هایی است که نوع ارتباط می تواند نحوه کسب اطلاعات را مشخص سازد. با توجه به تنوع بسیاری که در نوع ارتباط وجود دارد اما هر کدام در جای خود بسیار مهم و حایز اهمیت محسوب می شوند. زیرا ارتباطات به عنوان فرایندی پویا و تعاملی به میزان کارایی ارتباط بستگی دارد. زبان یکی از عامل های مهم ارتباطی به شمار می رود. از طریق زبان است که پیوندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و فرهنگی در جامعه شکل می گیرد.

 زبان نظم اجتماعی را قوام می دهد.[3] اگر از حوزه ی زبان بومی که مردم یک جامعه به آن گفتگو می کنند خارج شویم و به زبانهای اقوام دیگر نظری بیندازیم، متوجه ی این حقیقت خواهیم شد که در آن زبان ها ممکن است حقایقی اعم از حقایق علمی، فرهنگی یا اجتماعی وجود داشته باشد در هر برهه از زمان یک یا چند زبان وجود دارد که به عنوان زبان بین المللی نقش واسطه ای را برای ارتباط بین کشورها و سایر اقشار مردم ایفا می کنند.

     قرنها پیش زبانهای بابلی، ایران باستان، لاتین و عربی در مقاطعی از تاریخ به عنوان زبان بین المللی از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. در قرن حاضر چند زبان اروپایی از جمله زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و بیش از 50 سال است که این زبان در کشور ما در کلیه ی مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه از سوی وزارتخانه های متولی آموزش در کشور به عنوان یک درس مهم تدریس می شود.

     از سوی دیگر استفاده از اینترنت نقش زبان انگلیسی را بیش از پیش افزایش داده و از طریق این زبان مشترک مردم جهان با زبان واحدی با هم در ارتباط قرار دارند. ولی این زبان مشترک در ایران با وجود طرفداران بسیاری که دارد اما آموزش آن بسیار ضعیف و بعضاً ناکارآمد تشخیص داده شده است.

     در حال حاضر موسسه های مختلفی در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارند که در مقاطع مختلف تحصیلی و فصلی از مهدکودک گرفته تا سطح دانشگاهی به آموزش مشغول هستند، اما برآیند میلیاردها ریال سرمایه گذاری برای آموزش زبان انگلیسی در بخشهای خصوصی و دولتی بسیار پایین و مایوس کننده است و  جز اتلاف منابع در این بخش نمی توان نام دیگری برای آن انتخاب کرد.

    حال اگر نگاهی به سایر کشورهای جهان انداخته شود مشخص می شود که اکثر دانش آموزان دوزبانه هستند. همانطور که به زبان مادری خود صحبت می کنند در زبان خارجی مربوط به کشور خود نیز تسلط دارند. این سوال برای همه وجود دارد پس چرا در کشور ما دانش آموزان و دانشجویان از این همه کلاسهای زبان آنچنان که شایسته است بهره مند نمی شوند؟ این موضوعی بسیار حایز اهمیت است.

   زیرا میلیونها ساعت وقت دانش آموزان با میلیاردها تومان هزینه ی این کلاسها به نتیجه ی مناسبی نمی انجامد. از این گذشته عدم کارایی زبان انگلیسی در نظام آموزشی باعث شده است تا بخشهای کشاورزی و صنعت نتوانند از دست آوردهای موثر علمی بهره مند شوند.

     ترویج کشاورزی زمانی می تواند در بین بهره برداران از اعتبار علمی برخوردار باشد که جدیدترین یافته های تحقیقی را که در سایر کشورها تجربه شده است بومی سازی کرده و در آموزش بهره برداران نقش کلیدی ایفا کند.

    هم اکنون کشاورزان و بهره برداران و سایر دست اندرکاران تولید محصولات کشاورزی با مشکلات متعددی مواجه اند.

     یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد کمبود یا ناکافی بودن اطلاعات است... کشاورزان برای بهبود بخشیدن کمی و کیفی تولید محصولات و بازار رسانی آن  نیاز به دسترسی به منابع اطلاعات دارند. آنان ناچارند برای مدیریت موثر تولید به بهره برداری اقتصادی ومطلوب از دسترنج خود (کشاورزی اقتصادی و توسعه یافته) از اطلاعات و دانش کافی برخوردار باشند. [4]بدیهی است این موضوع یکی از مسایل و مشکلات عمده ای است که بخش کشاورزی از آن رنج می برد و بر روند توسعه تاثیر منفی و نامطلوب خواهد داشت.

تحقق توسعه منوط به نظام اطلاعات و دانش است. در توسعه ی همه جانبه نقش نظام اطلاعات و دانش و ترجمه متون خارجی یکی از گزینه ها محسوب می شود.

   آشنایی و استفاده ی مستقیم از زبان بین المللی گزینه ی دیگری است که اهتمام به آن روند توسعه را تسریع خواهد کرد. پس جای آن دارد تا مسوولان آموزشی و فرهنگی در مقاطع مختلف تحصیلی به محتوی کتابهای زبان خارجی توجه بیشتری داشته و به جای اتلاف وقت دانش آموزان در کلاسهای زبان خارجی به طور عمیق و اصولی از دوران ابتدایی و حتی دوره پیش دبستانی و پایین تر از آن اقدام کارشناسی و موثری را بعمل آورند./

 


[1] مدیریت ارتباطات نویسنده ری ام . برتو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی صفحه 5

[2] همان منبع صفحه 5

[3] پنجاه متفکر بزرگ معاصر نویسنده جان ا- چت ترجمه ی محسن حکیمی صفحه 76

[4] نظام اطلاع رسانی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی صفحه 103

/ 0 نظر / 4 بازدید