ارقام زيتون به نام جمهوري اسلامي در دايره‌المعارف بين‌المللي ثبت مي‌شود

خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس کشاورزي : با انجام پروژه جمع‌آوري منابع ژنتيكي و ژرم پلاسم زيتون بومي كشور، رقم‌هاي اين گياه به نام جمهوري اسلامي ايران در دايره‌المعارف بين‌المللي زيتون به ثبت خواهد رسيد.    

مهندس جهانگير عرب معاون فني اجرايي زيتون در گفت و گو با خبرنگار ايانا با اعلام اين خبر افزود: در راستاي توسعه كشت گياه زيتون در كشور، با كمك بخش تحقيقات زيتون،‌ اقدامي در رابطه با شناسايي ژنوتيپ‌هاي برتر زيتون، آغاز شد كه در شرايط حاضر با همكاري شوراي بين المللي زيتون كه تنها مرجع علمي تحت نظارت سازمان ملل متحد است ادامه دارد.

وي افزود: در اين پروژه ضمن ثبت ويژگيهاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و پومولوژيكي زيتون كشور، به استناد قانون ثبت مالكيت معنوي خواهيم توانست ارقام را به نام جمهوري اسلامي ايران در دايره‌المعارف بين‌المللي ثبت كنيم و از مزاياي آن بهره‌مند شويم.

مهندس عرب در خصوص مزاياي اين اقدام گفت: پس از ثبت، صادرات محصول زيتون داراي درآمد ارزي خواهد شد، به عنوان كشوري كه حق مالكيت معنوي داريم و مي‌توانيم جلوي خروج غيرمجاز آن را به صورت قانوني بگيريم.

معاون فني اجرايي زيتون وزارت جهاد كشاورزي در ادامه گفت: اين پروژه از ابتداي سال جاري آغاز شده و تاكنون مراحل اجرايي و فني كار 50 درصد پيشرفت داشته است.

وي در پايان گفت: تاكنون 100 ژنوتيپ زيتون در كشور شناسايي شد، و با ادامه پروژه تا پايان سال جاري اميد است ساير ژنوتيپ‌ها شناسايي و براي مرحله ثبت آماده شوند./

خبرنگار: مژگان ستار

/ 0 نظر / 44 بازدید