آغاز به کار کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی

آغاز به کار کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی

کرج - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقاتآغاز به کار کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی

کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی از امروز (پنجم بهمن ماه) تا چهارشنبه (نهم بهمن ماه) سال جاری به مدت پنج روز در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.  به گزارش ایانا، رئیس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و یکی از مجریان این کارگاه، هدف از برگزاری آن را آشنایی کارشناسان و متخصصان بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با روشهای جدید انتقال ژن به گیاهان، روشهای شناسایی محصولات تراریخته و مسائل مرتبط با ایمنی زیستی این گونه محصولات برشمرد.

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، با اشاره به دامنه وسیع کاربرد مهندسی ژنتیک گیاهی در کشاورزی و اهمیت مباحث سلامت و ایمنی این گیاهان در دنیا افزود: در این دوره آموزشی مباحثی مانند آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک گیاهی،‌ روشهای جدید مهندسی ژنتیک گیاهی، مسائل مرتبط با ایمنی زیستی محصولات تراریخته، معرفی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، کدکس غذایی، ارزیابی احتمال خطر و مدیریت احتمال خطر محصولات تراریخته، روشهای شناسایی محصولات تراریخته و آشنایی با راهکارهای جدید مهندسی ژنتیک برای کاهش مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود که امیدواریم برگزاری این دوره بتواند زمینه‌ساز طرح و توسعه فرهنگ و تحقیقات علمی مورد نیاز در این عرصه باشد.

دکتر علی‌اکبر بخشی از دیگر مجریان کارگاه مذکور و رئیس بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن نیز در این باره گفت: این کارگاه با همکاری بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن و بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می‌شود.

در پایان این کارگاه آموزشی نیز به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره معتبر اعطا می‌شود./

/ 0 نظر / 102 بازدید