معرفی کتاب

 

حاصلخیزی بیولوژیک خاک

حاصلخیزی بیولوژیک خاک
مولفین: لنیت ک. ابوت، دانیل و. مورفی
مترجمین: هادی اسدی رحمانی، احمد اصغرزاده، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی، غلامرضا ثواقبی
سال انتشار: 1386
نوبت چاپ: اول
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه واحد تهران
کتاب «حاصلخیزی بیولوژیک خاک» با موضوع استفاده از اراضی زراعی، به تأثیرات عملیات مدیریتی بر بخش زنده خاک و فرایندهایی از آن می‌پردازد که در حاصلخیزی بیولوژیک خاک نقش دارند. اگرچه عموماً عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک به عنوان مهم‌ترین عوامل حاصلخیزی خاک شناخته شده‌اند ولی غالباً در مقایسه با بخش بیولوژیک، به مدیریت بخش‌های فیزیکی و شیمیایی خاک توجه بیشتری شده است.
این کتاب اطلاعاتی را در رابطه با چگونگی تاثیر عملیات مدیریت اراضی کشاورزی برجنبه‌های فیزیکی و شیمیایی حاصلخیزی خاک و تاثیری نهایی آن برفرآیندهای بیولوژیک خاک و یا برعکس ارائه می‌کند.
کتاب حاضر، هم چنین به بررسی جایگاه مهم بیولوژی خاک در اکوسیستم‌های کشاورزی پرداخته و اهمیت حاصلخیزی بیولوژیک را در تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک ناشی از

عملیات مدیریت زراعی نشان می‌دهد.
در فصول مختلف این کتاب، ضمن توصیف نقش‌های بی‌دلیل گروه‌های مختلف موجودات خاکزی، جنبه‌های بیولوژیک تاثیرگذار بر حاصلخیزی خاک، به طور روشن از جنبه‌های فیزیکی و شیمیایی تفکیک شده‌اند.
دو فصل از این کتاب به نقش‌های مفید جانوران خاکزی در ایجاد تغییرات شیمیایی و نیز تاثیر بر ویژگی‌های مهم فیزیکی خاک اختصاص یافته، موضوعاتی که به طور نسبی کمتر مورد بررسی و ارزیابی محققین قرار داشته است. در فصول دیگر، اهمیت فراوانی و تنوع میکرو ارگانیسم‌های خاکزی در انجام فرآیندهای ضروری برای گیاه مانند چرخه عناصر غذایی در خاک و به ویژه نقش‌های کلیدی این موجودات در فراهمی عناصر غذایی و تولید عوامل محرک رشد گیاه در ناحیه ریز و سفر، توصیف شده است.
در تدوین هریک از فصول این کتاب، متخصصین صاحب نام در سطح جهانی، حاصل تجربیات شخصی و نیز نتایج پژوهش‌های سایر محققین را در سطح اطلاعات علمی روز مطرح کرده و راهکارهای مناسب برای مدیریت پایدار تولیدات کشاورزی به طور همگام با حفظ کیفیت و سلامت منابع خاک و محیط زیست ارائه داده‌اند.
مطالعه این کتاب نه تنها برای محققین علوم خاک، بلکه برای تمامی دانش پژوهان علاقه‌مند به زمینه‌های مختلف کشاورزی و محیط زیست توصیه می‌شود.
کتاب حاضر در 312 صفحه با تیراژ هزار نسخه و به قیمت 40 هزار ریال به چاپ رسیده است.ح/الف

منبع:

http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=453485&CategoryID=27

 

/ 0 نظر / 80 بازدید