مصوبات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مصوب هیئت محترم دولت در دور دوم سفرهای استان

  مصوبات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مصوب هیئت محترم دولت در دور دوم سفرهای استانی 
     ( به هنگام شده در تاریخ 11/2/87) :


       استان اردبیل
       استان ایلام
       استان بوشهر
       استان خراسان جنوبی
       استان خراسان رضوی
       استان هرمزگان

  مصوبات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به تفکیک واحد سازمانی پیگیری کننده
    ( به هنگام شده در تاریخ 11/2/87) :

       معاونت امور باغبانی
       معاونت امور دام
       معاونت توسعه منابع انسانی و امور مجلس 
      
معاونت صنایع و امور زیربنایی
       سازمان امور اراضی
       سازمان امور عشایر
       سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
       سازمان حفظ نباتات
       سازمان دامپزشکی کشور
       سازمان شیلات ایران
       سازمان مرکزی تعان روستایی ایران 
      
دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی
       موسسه تحقیقات شیلات ایران
       صندوق بیمه محصولات کشاورزی   مصوبات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مصوب هیئت محترم دولت در دور اول سفرهای استانی 
     ( به هنگام شده در تاریخ 11/2/87) :

        استان آذربایجان شرقی
        استان آذربایجان غربی
        استان اردبیل
        استان اصفهان
        استان ایلام
        استان بوشهر 
       
استان تهران
        استان چهارمحال و بختیاری
        استان خراسان جنوبی
        استان خراسان رضوی
        استان خراسان شمالی
        استان خوزستان
        استان زنجان
        استان سمنان
        استان سیستان و بلوچستان
        استان فارس
        استان قزوین
        استان قم
        استان کردستان
        استان کرمان
        استان کرمانشاه
        استان کهگیلویه و بویراحمد
        استان گلستان 
       
استان گیلان
        استان لرستان
        استان مازندران
        استان مرکزی
        استان هرمزگان  
       
استان همدان 
       
استان یزد    

 
مصوبات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به تفکیک واحد سازمانی پیگیری کننده
    ( به هنگام شده در تاریخ 11/2/87) :

    
   معاونت امور باغبانی
       معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی
       معاونت امور دام
       معاونت ترویج و نظام بهره برداری
       معاونت توسعه منابع انسانی و امور مجلس 
      
معاونت زراعت
       معاونت صنایع و امور زیربنایی
       سازمان امور اراضی
       سازمان امور عشایر
       سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
       سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
       سازمان حفظ نباتات
       سازمان دامپزشکی کشور
       سازمان شیلات ایران
       سازمان مرکزی تعان روستایی ایران 
      
دفتر امور زنان روستایی و عشایری
       دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی
       موسسه تحقیقات شیلات ایران
       موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
       شرکت پشتیبانی امور دام کشور
       بانک کشاورزی
       صندوق بیمه محصولات کشاورزی
       صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی

 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید