طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

.

طرح‌های خاتمه یافته

 

گروه کشت و توسعه

 

1- کنترل شیمیایی بیماریهای بوته میری و لکه برگی کدودارویی Cucurbita pepo convar. styriaca

 

2- بررسی روشهای کاهش هزینه‌های کاشت و برداشت تولید گل بابونه آلمانی Matricaria recutita

 

3- ارزیابی توده‌های سیر ایرانی به منظور تعیین کلون‌های برتر دارویی و زراعی

 

4- مقایسه کمی و کیفی ترکیبات فرار سولفوره موجود در اکوتیپ‌های سیر ایرانی

 

5- جمع‌آوری و شناسایی فون حشرات گیاهان دارویی مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی (هلجرد – کرج)

 

6- مقایسه ژنوتیپ‌های گیاه دارویی هوفاریقون

 

7- تأثیر فاصله کشت و زمان برداشت آویشن روی عملکرد اسانس و اندام هوایی و میزان اسانس و تیمول

 

.

گروه فارماکوگنوزی

 

1- شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن فرار چهارگونه از جنس Stachys جمع‌آوری شده از منطقه ارسباران

 

2- بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن،‌پپرمینت،‌ ترخون و شوید د راندام‌های خشک و تر گیاه

 

3- تعیین مقدار ماده موثره گونه ایرانی گیاه شاتره Fumaria Parviflora Lam.

 

4- بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره گونه‌های گیاهی موجود در خانواده‌های Solanaceae و Leguminosae موجود در ایران

 

.

گروه فارماکولوژی

 

1- بررسی اثر آلکالوئیدهای گیاه papaver بر فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)

 

2-  بررسی کلینیکی اثربخشی داروی گیاهی Liv 52 و عصاره بذر گیاه ماریتیغال بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن در مقایسه با دارونما

 

3- مطالعه پریکلینال و بالینی اثرات ضدافسردگی زعفران                                      

 

4- بررسی اثر درمانی عصاره گیاه سیلی‌مارین در کاهش مقاومت انسولینی و قند خون در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین

 

5- بررسی اثرات ضددیابتی پسیلیوم در بیماران دیابتی نوع در مقایسه با دارونما  یک مطالعه بالینی تصادفی دو سوکور

 

6- کارآزمایی بالینی اثرات ضدافسردگی گلبرگ زعفران در بیماران سرپایی در مقایسه بافلوکستین

 

7- بررسی روش خالص سازی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) از ریه خرگوش

 

8- فرمولاسیون کپسول عصاره ریشه گل قاصد جهت درمان سنگ کیسه صفرا و ترمیم کبد    

 

9- تولید داروی گیاهی کنگرفرنگی جهت کاهش کلسترول خون در انسان 

 

10- بررسی اثر عصاره میوه هندوانه ابوجهل در کاهش قند خون و مقاومت انسولینی  در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین   

 

11- بررسی خاصیت مهارکنندگی ACE در گیاهان‌مورد استفاده برای‌درمان فشارخون در طب سنتی ایران

 

12- بررسی اثر عصاره بذر گیاه Securigera securidaca L. در پایین آوردن قند خون بیماران دیابتی نوع II

 

13- بررسی اثرات ضدویروسی گیاهان دارویی ایران فاز اول         

 

14- بررسی خاصیت مهارکنندگی ACE زیرگونه ژرمینال 20 گیاه دارویی با کاربرد ضدفشار خون در طب سنتی ایران        

 

 .

 

طرح‌های در دست اجراء

 

گروه کشت و توسعه

 

1- ارزیابی فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی توده‌های روناس ایرانی به منظور شناسایی و انتخاب بهترین جمعیت‌های گیاهی

 

2-‌ بررسی اثر مقادیر مختلف شوری بر ویژگیهای زراعی و دارویی بابونه شیرازی

 

3- بررسی خواب بذر تعدادی از گیاهان دارویی مهم

 

4- اثر ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه سنبل‌الطیب

 

5- مقایسه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه هوفاریقون از نظر میزان هیپرفورین

 

6- طرح بررسی فلورستیکی و اتنوبوتانیکی منطقه الموت

 

.

گروه فارماکوگنوزی

 

1- بررسی تغییرات فصلی فلاونوئیدهای گیاه Ginkgo biloba کاشته شده در شمال ایران

 

2- بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان Pimpinella anisum، Illicium verum، Origanum Vulgare، Coriandrum Sativum و Citrus medica

 

3- بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی اسانس، عصاره و اثرات آنتی باکتریائی گیاه رکورد و آویشن استوکو با نام علمی Gontscharovia Popovii

 

4- بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی روغن فرار حاصل از سه گونه Thymus trautvetteri، Teucrium orientale و Satureja intermedia

 

5- جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی ایران (فاز اول) با اولویت گونه‌های ذکر شده در فارماکوپه گیاهی ایران

 

6- استاندارد نمودن عصاره‌های الکلی بادرنجبویه و مریم گلی.

 

.

گروه فارماکولوژی

 

1- بررسی اثر داروی گیاهی عدس الملک بر دیابت نوع دوم – با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

 

2- بررسی اثر داروی گیاهی ریواس وکنگر فرنگی در پایین آوردن چربی خون در بیماران دیابتی نوع II – با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

 

3- بررسی اثر داروی گیاهی مورینگاه در پایین آوردن چربی خون در بیماران دیابتی نوع II – با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

 

.

گروه بیوتکنولوژی

 

1- بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های سیر ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

2- تکثیر گیاه دارویی ژینکوبیلوبا به روش کشت بافت اجزاء مختلف گیاه

منبع:

http://www.imp.ac.ir/webpage_f.php?web=3-1_f

/ 0 نظر / 121 بازدید