عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد

 

print.gif عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌ها moraba.gif

space.GIF

abi.gif


 

عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد

 

الف- بخش جنگل
1- بررسی و تحقیق به منظور دستیابی به بهترین روش جنگلکاری در مناطق خشک
2- نحوه مدیریت جنگل های دست کاشت در ناحیه های رویشی نیمه مرطوب، مدیترانه ای و نیمه خشک
3- طرح سازگاری فندق اردبیل در سایر ارتفاعات مشابه از قبیل جنگل‌های ابر ورود بارک در استان سمنان
4- شناسایی رویشگاه‌های شیشم و سرشت اکولوژیکی آن
5- نقش کاشت سوزنی برگان غیر بومی در طغیان آفات و بیماری‌ها
6- بررسی دقیق فنولوژی گونه های مهم جنگلی شمال به منظور تعیین زمان دقیق جمع آوری بذور
7- بررسی تغییرات تنوع گونه ای دانگ‌های اولیه در مقایسه با جنگل‌های مجاور خارج دانگ
8- تحقیق در گزینش بهترین روش احیاء و توسعه جنگل در ارتفاعات بالابند شمال کشور متصل به مراتع کوهستانی
9- بررسی های لازم بر روی بهترین روش غنی سازی و احیاء جنگل‌های ناحیه رویشی خلیج و عمانی
10- بررسی و شناسایی رویشگاه‌های پده و سرشت اکولوژیکی آن
11- بررسی سازگاری گونه های سریع الرشد خارجی در ایران به منظور زراعت چوب و کاهش فشار به جنگل‌های طبیعی (مثل پالونیا)
12- تعیین رویش سالیانه گونه های مهم جنگلی شمال ایران
13- بررسی مدل‌های تنوع زیستی و تنوع درختی Tree diversity در مناطق رویشی مختلف

ب- بخش مرتع
1- بررسی ارتباط تخریب مرتع با اندازه مرتع و تعداد دام در مناطق مختلف استپی، نیمه استپی، کوه‌های مرتفع و خزری (یا براساس مناطق خشک، نیمه خشک و مرطوب)
2- بررس اثرات تأخیر چرا بر روی ظرفیت، وضعیت و گرایش در مناطق مختلف اکولوژیک (نیمه خزری،‌ خزری و کوه‌های مرتفع)
3- مقایسه اقتصادی تولید غلات با تولید علوفه در دیمزارها در مناطق مختلف و معرفی مناطق مستعد تبدیل دیمزارها به کشت علوفه (طراحی مدلی برای مناطقی که قابلیت کشت علوفه جهت تبدیل دیمزار را به ما نشان دهد)
4- ضریب برداشت مجاز و ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک
5- میزان برداشت علوفه در اکوسیستم های مرتعی مناطق مختلف با توجه به شاخص های مرتع این اکوسیستم ها
6- بررسی سیستم های چرائی پیش بینی شده در طرح‌های مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک از نظر میزان اجرا، میزان موفقیت، دلایل عدم اجرا و موفقیت و پیشنهاد راهکارهای عملی
7- بررسی سهم عوامل مختلف تأثیر گذار بر مراتع (اعم از : چرای دام، بوته کنی، تبدیل اراضی، تعدد بهره بردار و …) در تخریب مراتع
8- بررسی تعیین ارزش اکولوژیکی و زیست محیطی علوفه مرتع در مقایسه با حفظ آب و خاک و … در مناطق مختلف اکولوژیک
9- رابطه پوشش گیاهی با هدر رفت آب و خاک
10- اثرات پوشش گیاهی جهت حفاظت از آب و خاک و مقایسه با ارزش علوفه ای پوشش گیاهی
11- معرفی موثرترین و کم هزینه ترین روش‌های ذخیره نزولات آسمانی در مناطق مختلف اکولوژیک
12- معرفی مناسبت‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف (اکولوژیک)
13- دسته بندی گیاهان مرتعی از نظر مقاومت به خشکی به منظور استفاده در عملیات اصلاح و احیاء مراتع مناطق خشک
14- معرفی گونه هائی که در رویشگاه‌های مختلف ناپدید شده اند و بررسی وضعیت این گونه ها در رسالیهایی که اتفاق خواهد  افتاد.

ج- بخش بیابان
1- بررسی عملیات پرورشی در توده های دست کاشت مناطق بیابانی
2- تحقیق پیرامون جایگزینی گونه های سازگار با مناطق خشک جهت بیابان زدائی ترجیحاً بصورت کشت آمیخته
3- انتخاب مناسب‌ترین گونه ها جهت بادشکن سبز حاشیه مزارع و مراکز اقتصادی
4- بررسی اثرات آبیاری با آب شور در تولید نهال‌های بیابانی
5- تعیین حد EC قابل قبول برای گونه های مختلف قابل کشت در مناطق بیابانی
6- معرفی گونه های بومی سازگار و مقاوم به خشکی جهت کشت و مبارزه بیولوژیک با فرسایش بادی
7- تحقیق پیرامون تولید نهال گونه کلیر
8- معرفی راهکارها و روش های اقتصادی و با صرفه در امر بیابان زدائی در زمینه مبارزه بیولوژیک
9- تحقیق در زمینه علل اساسی بیابان زایی و تخریب اراضی
10- تحقیق پیرامون روش‌های بهره برداری که منجر به فرسایش خاک و بیابان زائی می شود.
11- بررسی نحوه تکثیر پنی زیتوم در اراضی شنی
12- تحقیق پیرامون روش‌های جایگزین مالچ‌های نفتی در امر تثبیت ماسه های روان

د- بخش آبخیزداری
1- تعیین شیوه های مناسب محاسبه و برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های فاقد تجهیزات
2- معرفی مناسب‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف اکولوژیکی
3- ارزیابی روش‌های برآورد آبدهی در حوضه های کوچک فاقد ابزار اندازه گیری
4- تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوضه های فاقد باران نگار
5- پیش بینی عملکرد حوضه های آبخیز در مواقع بروز سیلاب (مدل)
6- نقش احداث جاده های جنگلی در فعال کردن زمین لغزش‌ها
7- تهیه مدل مدیریت جامع در حوضه های آبخیز در چارچوب وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
8- انجام مهندسی ارزش در روند مطالعات و اجرای فعالیت‌های آبخیزداری (پایلوت)
9- ارزیابی مدل SCS در حوضه های آبخیز
10- ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری در کاهش خصوصیات سیلاب

هـ- ترویج و مشارکت مردم، اکوتوریسم و . . .
1- بررسی در دست یابی به بهترین راهکار مدیریت مشارکتی در جنگل‌های زاگرس (غرب کشور)
2- تحقیق در گزینه های مشارکتی جنگل نشینان و دامداران شمال کشور برای مدیریت بهینه جنگل‌های بالابند و پائین بند
3- بررسی تکنیک‌های ارزیابی مشارکتی روستایی در پروژه های منابع طبیعی
4- بررسی شیوه های مناسب آموزش، ترویجی و مشارکتی در جهت پایداری طرح‌های منابع طبیعی
5- بررسی اثرات اقتصادی و توسعه روستایی صنعت گردشگری در شمال کشور
6- بررسی نقش اکوتوریسم (گردشگری طبیعت) در حفاظت از جنگل‌های شمال کشور
7- بررسی و محاسبه ارزش کالاهای غیرتجاری (حفاظت و تولید آب و خاک، ترسیب کربن، تلطیف هوا و ...) رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی ایران

و _ روابط عمومی و فرهنگ‌سازی
1- بررسی مدل‌ها و الگوهای موفق فرهنگ‌سازی منابع طبیعی در کشورهای دیگر
2- بررسی میزان تأثیر و موفقیت ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی در عرصه اطلاعات و فرهنگ منابع طبیعی و ارائه بهترین مدل و راهکار اجرایی
3- آسیب‌شناسی فعالیت‌های روابط عمومی در حوزه منابع طبیعی

 منبع :http://www.frw.org.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=559

/ 1 نظر / 189 بازدید

عالی بود