هرس کف بر هفت هزار هکتار از باغهای چای شمال


مدیر اداره کل چای شمال در گفتگو با ایانا خبر داد:

هرس کف بر هفت هزار هکتار از باغهای چای شمال

تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: کشاورزی

گزارشگر: مژگان ستار


در صورت تخصیص اعتبار، حدود هفت هزار هکتار از باغهای چای شمال هرس کف بر می شود.


مدیر اداره کل چای شمال با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: عمر بالای باغهای چای کشور از مهمترین دلایل بی کیفیتی چای خشک استحصالی است.

حمید نصری افزود: برنامه ریزی شده است که هر باغدار 30 درصد از باغ چای خود را هرس کف بر کند.

وی خاطرنشان کرد: این درصد به دلیل آنکه باغهای کف بر شده تا سه سال برداشت اقتصادی ندارد، به باغداران آسیب جدی وارد نمی کند.

نصری در ادامه گفت: بهترین زمان هرس پایان آذر و اوایل دی ماه است و امید است به زودی تسهیلات مورد نیاز اختصاص یابد.

وی افزود: هر هکتار باغ چای برای انجام هرس کف بر به دو میلیون و 700 هزار تومان هزینه نیاز دارد و اگر دولت دو میلیون و 300 هزار تومان یارانه پرداخت کند یا تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت اختصاص دهد، بوته های جوان و سرزنده چای را شاهد خواهیم بود.

 

کاهش ذخیره چای خشک موجود در انبارها با هرس کف بر

نصری با اعلام اینکه در زمان هرس کف بر تا سه سال حدود 50 هزار تن برگ سبز و 5/11 هزار تن چای خشک از مقدار تولید کم می شود، گفت: تولید کم باعث می شود که چایهای سنواتی ذخیره شده کاهش پیدا کند و بدین ترتیب کارخانه ها برای تولید چای کیفی تر اقدام خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته تولید کم بعد از سه سال لطمه ای وارد نمی کند، چون پس از سه سال بوته های جوان، بالاترین کیفیت و کمیت را دارا خواهند بود.

نصری گفت: اگر سالانه 30 درصد از باغهای چای کف بر شود، پس از پنج یا شش سال، جوان سازی باغهای ایرانی را شاهد خواهیم بود.

 

چای ایرانی بهترین است

مدیر اداره کل چای شمال در ادامه گفت: چای ایرانی بهترین چای است اما به دلیل عدم رعایت نکات فنی از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

نصری افزود: پس از هرس کف بر لازم است که بوته های چای دست چین شود و برگ سبز چای با توجه به ظرفیت سبد حمل پر شود، زیرا فشار برگهای چای بر روی هم باعث لطمه به کیفیت می شود.

وی وقت گذاشتن کارخانه در تبدیل برگ سبز چای را از دیگر دلایل افزایش کیفیت برشمرد و گفت: به دلیل افزایش تقاضا برای تبدیل، کارخانه ها با سرعت کار می کنند و از کیفیت کار کاسته می شود.

وی در پایان بسته بندی مناسب و فرهنگ سازی برای مصرف چای ایرانی را از دیگر عوامل افزایش کیفیت چای ایرانی عنوان کرد./

 

خبرنگار: مژگان ستار

/ 0 نظر / 5 بازدید