اجرای 90 پروژه و پنج طرح تحقیقاتی در قالب برنامه‌ریزی چغندرقند

 


رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال چغندر قند در گفت‌وگو با ایانا خبر داد: 

اجرای 90 پروژه و پنج طرح تحقیقاتی در قالب برنامه‌ریزی چغندرقند 


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات 

در سال جاری 90 پروژه و پنج طرح تحقیقاتی در قالب برنامه‌های راهبردی چغندرقند در دستور کار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال چغندرقند کرج قرار دارد.


رئیس موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر و نهال چغندرقند با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: با تصویب 27 فقره پروژه جدید تحقیقاتی، در مجموع با اجرای 90 پروژه و پنج طرح، این موسسه به اهداف برنامه خواهد رسید.

 

دکتر داریوش طالقانی افزود: پروژه‌های تحقیقاتی این موسسه در 10 بخش تحقیقاتی واقع در مرکز چغندرخیز کشور و ستاد موسسه در کرج به مورد اجرا گذاشته شده است.

 

وی دستیابی به ارقام جدید منوژرم چغندرقند با مقاومت نسبت به بیماریهای عمده (ریزومانیا، نماتد و انواع پوسیدگی ریشه)، اصلاح و معرفی رقم مقاوم به بولتینگ، اصلاح رقم متمحل به خشکی و... را از مهم‌ترین اهداف تحقیقاتی این موسسه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در زمینه تحقیقات به‌زراعی نیز این موسسه با اجرای پروژه‌های متعدد تحقیقاتی در خصوص روشهای مناسب کم آبیاری، مدیریت بقایای گیاهی، مدیریت تولید پایدار، مبانی فیزیولوژیکی تولید محصول، امکان‌سنجی کشت پاییزه چغندرقند در مناطق مستعد جدید در پی رفع موانع مبتلا به تولید این محصول استراتژیک است./

/ 0 نظر / 127 بازدید