گوشت قرمز قاتل محيط زيست است

- خبرگزاری کشاورزی ایران
سرويس ایران وجهان گزیده اخبار

گوشت قرمز به دلیل تولید بسیار زیاد گازهای گلخانه ای، مضررات زیادی برای محیط زیست دارد.
   

به گزارش ایانا و به نقل از مجله ی نیو ساینتیست، يك كيلو گرم گوشت به اندازه ی سه ساعت راندگي با خودرو شخصي و يا يك شبانه روز روشن بودن يك لامپ، گازهاي گلخانه هايي وارد جو مي كند. اين يكي از نتايج حاصل از مطالعه ی انجام شده توسط اكي فومي اوگينو از انستيتوی ملي علوم دامي و مراتع ژاپن است.

این گزارش افزود: در اين پروژه ی تحقيقاتي او اثرات توليد گوشت، بر پديده ی گرم شدن کره ی زمين، اسيدي شدن آبها و خوراكوري آنها ، يوتريفيكاسيون، و مصرف انرژي را مورد ارزيابي قرار داده است. گروه مطالعاتي اين تحقيق با مشاهده ی توليد گوشت گوساله، تمركز خود را بر نحوه مديريت دامها، و اثر توليد علوفه و حمل و نقل  آن در دامداري قرار داده بود. با تركيب داده هاي حاصله با نتايج مطالعات قبلي كه بر روي اثر سيستم دامپروري انجام شده بود، اين محققان قادر شدند تا با تلفیق اين نتايج، اثرات آن بر محيط زيست را در يابند.

بر اساس این گزارش: تجزيه و تحليل آنها نشان مي دهد که توليد يك كيلو گرم گوشت گاو برابر با انتشار 4/36 ( سي و شش و چهار) كيلو گرم دي اكسيد كربن (عمده ترين گاز گلخانه اي) در جو است. همچنين تركيبات ديگري چون دي اكسيد گوگرد به ميزان 340 گرم و فسفات به اندازه ی 59 گرم نيز به محيط اضافه مي شود. مضاف بر اينكه 169 مگا ژول انرژي به ازاي هر كيلو گوشت گاو نيز در اين پروسه ی توليد، به مصرف مي رسد.

این گزارش ادامه داد: به عبارت ديگر يك كيلو گوشت گاو همان ميزان دي اكسيد كربن منتشر مي كند كه يك خودروي  اروپايي در مسافت 250 كيلومتر منتشر می کند و يا ميزان مصرف انرژي براي اين يك كيلو گوشت برابر با انرژي مصرفي يك لامپ 100 واتی در مدت بيست روز است.

بنا به این گزارش: كارن باتلر از انجمن ملي توليد كنندگان گوشت قرمز ايالت كلرادو اظهار داشت: در حال حاضر روشهاي مختلفي به كار گرفته مي شود تا ميزان انتشار متان كاهش يابد.

شایان ذکر است که اين مطالعه بر مبناي روشهاي استاندارد توليد گوشت گاو در ژاپن انجام گرفته و ميزان و سهم مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي در ساخت و نگهداري  زير ساخت ها و حمل نقل گوشت را در نظر نگرفته است. مسلما با در نظر گرفتن ميزانهاي فوق الاشاره رقم  واقعي انتشار گازهاي گلخانه  ايي و مصرف انرژي بيشتر از اين براورد خواهد شد.

خبرنگار افتخاری: جمشید رحمانی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید