# آبیاری

نخستین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، نهاده ها، آبیاری و صنایع وابسته

از 28 تیرماه در مازندران برگزار می شود: نخستین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، نهاده ها، آبیاری و صنایع وابسته مازندران  - ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 63 بازدید

اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محد

علوم کشاورزی ایران 1381; 33(2):205-211.  اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود کاظم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

اثر استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار بر کارایی فنی تولید‌ کنند‌گان محصول س

پژوهش و سازندگی پاییز 1386; 20(3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی):171-178.  اثر استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 44 بازدید

اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام

مجله زیست شناسی ایران پاییز 1384; 18(3):248-260.  اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید

اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی

پژوهش و سازندگی زمستان 1385; 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی):156-162.  اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

 آب و فاضلاب بهار 1384; 16(1 (مسلسل 53)):23-29.  اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک  روحانی شهرکی فرزاد,مهدوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژ

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):145-156.   اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد،  اجزای عملکرد و برخی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار از اراضی استان

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد : اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

  2 : اقتصاد کشاورزی و توسعه تابستان 1386; 15(58 (ویژه سیاستهای کشاورزی)):61-90.   قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان   اسدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 60 بازدید