# آب_و_خاک

آهن موجود در خاکهای کشور برای صدها سال کشت کافی است

رییس موسسه خاک و آب در گفتگو با ایانا: آهن موجود در خاکهای کشور برای صدها سال کشت کافی است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید

اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

 آب و فاضلاب بهار 1384; 16(1 (مسلسل 53)):23-29.  اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک  روحانی شهرکی فرزاد,مهدوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 165 بازدید

بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی پاییز 1383; 5(20):17-34.  بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک خوشنود یزدی علی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 185 بازدید

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار از اراضی استان

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد : اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید