# آفتکش_ها

حداکثر باقیمانده مجاز هزار سم محصول تعیین شد

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور: حداکثر باقیمانده مجاز هزار سم محصول تعیین شد تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایرانگروه: پژوهش و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 107 بازدید

رونمایی از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها

با حضور وزیر جهاد کشاورزی در هفته پژوهش انجام شد: رونمایی از نقشه راهبردی آزمایشات و کاربرد آفتکشها تهران  - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید