# آنقوزه

گیاه دارویی آنغوزه در افزر قیر وکارزین فارس کاشته شد

گیاه دارویی آنغوزه در افزر قیر وکارزین فارس کاشته شد شیراز- سرپرست اداره منابع طبیعی و آب خیز داری شهرستان قیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 182 بازدید

اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران پاییز 1386; 23(3 (پیاپی 37)):391-404.   اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر آنغوزه (.Ferula assa-foetida ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید